АНАЛИЗИТЕЛЕКОМИ

Стабилен растеж и консолидация – телеком пазарът в България през 2021 г.

Позитивните перспективи ще се запазят през настоящата година, но може да създадат проблеми за следващата

Темата накратко
  • - Телеком пазарът расте с 10% на годишна база
  • - Официално мобилните оператори стават три
  • - Консолидацията при фиксираните услуги дават ефект
  • - Инфлацията през 2022 г. може да попари силно ентусиазма на сектора в средносрочен план

Консолидация на пазара за фиксирани услуги, потенциално изнасяне на инфраструктурата в нови дружества на големите телекоми и елиминиране на конкуренцията в мобилния сегмент. Което в комбинация със стабилен ръст на приходите са основните тенденции, които движат телеком пазара през 2021 г. Това са основните тенденции, които може да изведем от годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за изминалата година, който беше публикуван в последните дни на месец юни.

Кратък обзор от документа беше първоначално публикуван от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в средаата на месеца, през която минава за одобрение. Той беше непълен и дава само най-обща представа за състоянието на пазара. Очакваме КРС да публикува и данните за крайните абонати на операторите, което обикновено се случва през юли, при които се формира най-пълната официална картина за телеком пазара в страната.

Перспективата за растеж най-вероятно ще се пренесе и през по-голямата част от настоящата 2022 г. Приходите ще нарастват, но не толкова заради нови клиенти, а по-скоро заради индексацията на договорите, вследствие на засилващата се инфлация от втората половина на миналата година. Ефектите от консолидацията ще продължат да се усещат, като от 2022 г. вече официално имаме само 3 мобилни оператора.

Положителният ефект от инфлацията може да премине в негативен в края на настоящата и през следващата година. Данните през първата половина са за двуцифрено поскъпване на основните стоки, с перспектива за увеличение до края на годината. При последваща индексация или повишение на цените на телеком услуги, почти сигурно може да започне процеси на свиване на потреблението. Ситуация, в която операторите не искат да попадат.

Общите тенденции и консолидация

Bulgaria Telecom Market 2021

Целият телеком пазар расте през 2021 г. с 10% на база приходи, като са генерирани постъпления от 3.148 млрд. лева. За периода от пет години, секторът отчита впечатляващия растеж от близо 27%. В него се обхваща и последния период на спад – 2017 г., когато пазарът се е свил с 1.5%. Оттогава насам, телеком сегментът върви уверено нагоре и дори увеличава темпа на растеж. Увеличението през 2018 и 2019 г. е сравнително умерено – 5.5% и 4% съответно, то набира скорост през 2020 г., когато достига 6.7%. Изминалата година затвърждава стабилната положителна тенденция.


  3.148млрд. лева са приходите за 2021 г. в сектора  10%ръст отчитат телекомите на годишна база


Както ще видим при разбивката в основните сектори, този ръст на приходите не се дължи толкова на увеличение на абонатите. По-скоро става дума за увеличението на цените и предлагането на повече пакетни предложения. През 2021 г. все още се наблюдава леко увеличение на потребителите във фиксираните услуги, но при мобилните имаме пълна стагнация и насищане. Тенденция, която се следва плътно през последните няколко години. Друга такава е все по-водещата роля на преноса на данни, който формира близо половината от целия пазар. В доклада на КРС той е обединен между мобилен и фиксиран интернет, което изкривява общото сравнение между отделните типове услуги.

Друга тенденция, която самият регулатор подчертава, е консолидацията на пазара. Два от основните телекоми придобиха различни дружества основно във фиксирания сегмент. „Виваком“ е главният герой с покупката на цели осем независими оператора. Отделеното от „Теленор“ (вече „Йетел“) инфраструктурно дружество „Цетин България“ придоби две фирми, основно в сектора за продажба на едро на интернет.

Краят на мобилната конкуренция

Bulgaria Mobile Market 2021

Мобилният пазар може да се каже, че е в стагнация от гледна точка на абонатите. Потребителите в България все повече разчитат на по една, максимум две SIM карти и затова техният брой през 2021 г. остава почти фиксиран на 7.9 млн. подобно на данните от предходната година. Разликата е в приходите, които генерират, особено при мобилния интернет. Там ръстът на постъпленията е близо 22%, които достигат 842 млн. лева.

Размествания на пазара няма – „А1 България“ доминира като брой абонати, докато „Йетел“ („Теленор“) взима лъвския пай при приходите. По-важното тук е, че от средата на декември изтече мобилния лиценз на двата малки оператора – „Булсатком“ и „Т.Ком“. Втората компания реално не предлага такива услуги от известно време и спирането на разрешението само потвърждава този факт в статистиката на регулатора.

„Булсатком“ обжалва решението пред съда, като настоява лицензът да бъде удължен до 2023 г. Сателитният оператор обаче спира през декември месец да предлага мобилни услуги, като единствено съществуващите абонати на мобилен интернет остават за момента. Във всички случаи, компанията обяви, че ще се фокусира изцяло към фиксирания пазар и изоставя този сегмент.

Последствията ще са по-скоро символични – „Булсатком“ и „Т.Ком“ разполагаха с незначителни пазарни дялове. Тяхното елиминиране няма да доведе до размествания или масово прехвърляне на абонати в мобилния сегмент. Така се слага край на привидната конкуренция при мобилните услуги, в който според КРС има пет оператора, но реална дейност извършват основните три играча.

Растеж във фикса и консолидация

Bulgaria Fix Market 2021

Интернет пазарът в България се развива доста динамично от началото на пандемията насам. Причината е в увеличението на потреблението и засилената необходимост от достъп до глобалната мрежа. Пазарът на едро се оказва най-благосклонен и той отчита най-голям растеж през този двугодишен период. За 2021 г. те скачат с внушителните 66%, но все още са малки като абсолютна стойност – 222.7 млн. лева. Бизнесът с крайни клиенти или този на дребно отчита повишение от 15% до 1.228 млрд. лева.

Абонатите се увеличават с около 500 хил., при кои точно отиват е трудно да се каже. Причината е, че единствено „Виваком“ отчита рязко увеличение на пазарния дял – от 27.2% на 31.4%. Това се дължи на придобиванията, които телекомът осъществи в края на 2020 г. и през цялата 2021 г. Тенденцията е отбелязана не само от TechTrends, но и от самия регулатор в доклада. Друго нещо е, че продължава да намалява пазарния дял на по-малките оператори. Той се свива от 38.6% на 34.2%.

Bulgaria TV Market 2021

Консолидацията засегна повечето измерения на фиксираните услуги. „Виваком“ добавя малко под 5% пазарен дял и измества „А1 България“ от второто място. Причините отново не се дължат на органичен ръст, а заради придобиванията на оператори с добри позиции в платената ТВ, като пловдивския N3 и софийския „Нет 1“. „Булсатком“ продължава да губи пазарен дял, но остава лидер за 2021 г.

За разлика от интернета, при ТВ услугите нямаме добавяне на нови абонати, затова битката тук е вече между разпределените. Възможностите са да се привличат потребители от конкурент или придобиването на някой, с който да се прехвърлят такива. Конкуренцията в технологиите през изминалата година също беше силна, като „Виваком“ представи новата си умна телевизия EON. Същото стори и „Булсатком“.

Конкуренцията през 2022 г. ще се пренесе на ново ниво, след като навлязоха две от големите стрийминг платформи в България. През март HBO Go се трансформира в HBO Max, а от юни Disney+ вече е налична за местните потребители. Включването на тези услуги към пакетните предложения най-вероятно ще са следващите методи на операторите в битката за нови потребители.

Отделяне на инфраструктурата

A1 Group 5G Network Partners-1

Последната тенденция, която все още се случва по-безшумно и на фон е потенциалното отделяне на инфраструктурата на всички основни телекоми. „Теленор“ (вече ребрандиран като „Йетел“) го направи през 2020 г., като мрежовите операции бяха концентрирани в дружеството „Цетин България“. То пое цялото разработване, модернизиране и управление на инфраструктурата на телекома. В „Йетел“ останаха лицензите за честотите, но „Цетин“ вече има възможност да продава по-лесно на едро.

Малко след това, в телеком средите започна да се говори, че подобен ход ще направят трите основни оператора. Информацията беше неофициално потвърдена от единия голям играч. Според доклада на КРС, „А1 България“ прави потенциална крачка в тази посока. През 2021 г. телекомът отделя дъщерното си дружество „А1 Тауърс“, което се занимава с развитието на базовите станции. Дали в него ще бъде концентрирана цялата мрежова и сървърна инфраструктура все още няма информация. Самата компания също не е обявявала публично по темата, но няма да има изненада ако скоро го направи.

„Виваком“ засега прави по-малки стъпки в тази посока. Компанията отдели маркетинга и продажбите за международна свързаност в дружество, което да обслужва целия регион на Югозападна Европа. Този ход е продиктуван от собствениците на телекома – United Group. Все още няма индикации, че пълно отделяне на инфраструктурата от оператора ще се осъществят в близко бъдеще.

Индексацията, инфлация и опасения

a1-telenor-price-indexations

Обновените услуги и новите 5G планове помагат да се увеличават приходите в платената ТВ и мобилния интернет. Това са и основните двигатели на телеком индустрията за 2021 г. През настоящата най-вероятните двигатели на растежа ще са инфлацията. Още в края на декември, трите основни оператора за първи път активираха клаузата за индексация на цените по настоящите договори. Тя влезе в сила през февруари и вече движи, макар и с малко, приходите на телекомите. Засега очакванията са това да се отрази положително на постъпленията им за цялата 2022 г. Но има и предупреждения за евентуални негативни ефекти.

Индексацията беше в размер с официално отчетената инфлация за 2021 г. от малко над 3%. Войната в Украйна засили процесите на поскъпване на стоките и услугите в страната и през май вече доближава 16%. Това вече е лоша новина за телекомите. Защото, ако умереното поскъпване може да повиши техните приходи в средносрочен период, то прекомерното ще има силно негативни ефекти.

На първо място, това означава повишаване на разходите на телекомите. През последните години, основните компании имат добри маржове на печалбата и ще могат да поемат удара. Но предвид силните темпове и негативната перспектива, това няма да бъде достатъчно. Повишените разходи ще ударят силно малките оператори и може допълнително конкуренцията да се редуцира.

Нова индексация в края на 2022 г., която да влезе в сила през следващата ще бъде трудно решение. Защото цялостната инфлация ще доведе до свиване на потреблението, което ще засегне и телекомите в един момент. Тоест, те ще рискуват да заличат ръстовете до момента ако вдигнат прекомерно цените. Ако ситуацията с инфлацията се запази негативна, това може да е последният позитивен доклад на КРС за сектора в близко бъдеще.

Свързани статии

Back to top button