НОВИНИТЕЛЕКОМИ

„А1 България“ с умерен ръст на финансовите показатели от началото на 2022 г.

Най-големият по брой мобилни абонати телеком в страната „А1 България“ обяви умерен ръст на приходите и печалбата от началото на 2022 г. Трите телекома направиха индексация на таксите през февруари, за да компенсират нарастващата инфлация през изминалата година и най-вече рязкото увеличение на електроенергията от миналото лято насам.

Затова и резултатите през първото тримесечие на 2022 г. не са толкова впечатляващи като темпове, но се задържа положителната тенденция. Според компанията-майка Telekom Austria Group, „А1 България“ е на второ място по най-големи разходи за електроенергия в рамките на цялата група. За момента австрийският собственик не се притеснява от прекалено негативни ефекти, които може да окаже пряко войната в Украйна, дори в беларуското му звено. Опасения обаче има за инфлацията, която набира скорост в цяла Европа.

Telekom Austria Group продължава тенденцията да не обявява всичките ключови параметри на тримесечна база. По-скромните данни включват, че „А1 България“ отчита минимален спад на мобилните потребители и умерен ръст на фиксираните.

Към умерените стойности

Приходите на „А1 България“ през първото тримесечие се увеличават с умерения темп от 3.7% спрямо същия период на 2021 г. и достигат 137 млн. евро. Силното търсене на мобилен фиксиран интернет (4G и 5G рутери) движат този тип услуги напред. По-силен като представяне е бизнесът с класически интернет и ТВ. Ръстът на приходите там през първото тримесечие е 14%, но все още фиксираните услуги формират 40 млн. евро срещу близо 75 млн. евро от мобилните. Ако се запазят тези темпове, след година-две може да имаме изравняване между двата основни бизнес сегмента на „А1 България“.

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) за първото тримесечие е 59.3 млн. евро, което е ръст от 6.3% на годишна база. Новината може да се разглежда със смесени чувства, защото „А1 България“ през същия период на 2021 г. отчете ръст от 21.2%. Telekom Austria Group подчертава, че разходите са се увеличили, но предвид по-малкия ръст на приходите, спрямо печалбата е имало оптимизация по това перо. Макар и да не се споменава, но индексацията на абонаментните договори през февруари също е изиграло роля.

Увеличените постъпления от фиксирани услуги правилно подсказва за нарастване на абонатната база. Българският оператор отчита минимално увеличение от 3.5% на всичките си потребители на интернет, телевизия и пренос на глас през кабел. Те съставляват 1.12 млн. абонати, като точна разбивка по отделните сегменти не се предлага на тримесечна база. Мобилните потребители се свиват минимално с 0.1% до 3.728 млн.

Очакван инфлационен натиск

a1-tag-group-energy-prices

Инфлационният натиск е огромното опасение на компанията-майка Telekom Austria Group. От Виена обявиха, че са предприети индексация на тарифите по абонаментните договори на три пазара – местния в Австрия, Беларус и България. Основните разходи, които са се увеличили през 2021 г. са свързани с електроенергията и тези за заплати. Последните формират около 20% от всички за групата през изминалата година.

Любопитно е, че България е на второ място по разходи за електроенергия, както и по тяхното очаквано увеличение през 2022 г. в рамките на цялата Telekom Austria Group. Северна Македония ще има ръст по това перо по-голям спрямо всичките средства давани през миналата година, но като обем са наполовина на българските.

На база на това от Telekom Austria Group се опасяват, че цялостните инфлационни процеси ще продължат през 2022 г. Основните мерки, които ще бъдат взети са чрез оптимизиране на разходите, за различни програми за подобряване на ефективността на бизнес операциите, както и активиране на договорни клаузи. Последното може да се чете, че в края на годината ще има обявена нова индексация на абонаментните контракти. Действие, което вече предизвика полемика сред държавните институции и потребителите.

Свързани статии

Back to top button