НОВИНИТЕЛЕКОМИ

„А1 България“ с голям скок на печалбата от началото на 2021 г.

Годината започва отлично за телекомите в България. През април бяха разпределени на търг основните честоти за 5G в спектъра 3.6GHz, трите оператора вече обявиха готовност за пускане на новата технология. Както и бяха пуснати първите планове с наистина неограничен мобилен интернет. В кратката тарифна война засега явно няма жертви, като „А1 България“ обяви отлични финансови резултати през първото тримесечие на 2021 г.

Най-големият по брой мобилни абонати оператор записва стабилен ръст по почти всички показатели. Лошата новина е, че компанията-майка Telekom Austria Group от това тримесечие вече не предлага подробна разбивка за ТВ абонатите на звената си, както и някои други показатели също липсват. Затова, вече няма да може да следим този показател за „А1 България“ на тримесечна база и ще трябва да разчитаме евентуално на подробни годишни доклади или на тези на Комисията за регулиране на съобщенията.

Скокът на печалбата

Приходите на българското дружество нарастват с умереното темпо от 3.6% през първото тримесечие спрямо същия период през 2020 г. Те вече достигат 132.2 млн. евро, като постъпленията от всички услуги нарастват, но тези от продажбата на устройства и оборудване намаляват.

По-интересна е рязкото увеличение на печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA). Тя скача с 21.2% на годишна база до 55.6 млн. евро и вече съставлява 42% от всички приходи. Това постижение е доста добро за телеком, особено в условията на пандемия и в режим на изграждане на 5G мобилна мрежа.

Telekom Austria Group (TAG) вече не предлага подробна разбивка по някои показателя. Първият от които са капиталовите инвестиции, за които имаме само обща стойност за цялата група, но не и колко е инвестирала в своята мрежа всяко едно от звената. Така, че от финансовия отчет на TAG вече не може да се покажат средствата, които „А1 България“ е вложила.

От компанията-майка само отбелязват, че те са се повишили за българското дружество през първото тримесечие, като са ориентирани основно в модернизация на мрежата. Отделно TAG отчита, че разходите по придобиване на допълнителните честоти в 2.1GHz и 2.6GHz са стрували на „А1 България“ 5.3 млн. евро през първото тримесечие. Новият спектър в 3.6GHz беше придобит през април и ще влезе в доклада за настоящия период.

Другите показатели

a1-store

Мобилните абонати на „А1 България“ продължават да отчитат бавен спад. Те намаляват от 3.76 млн. на 3.73 млн. ако сравняваме с тези от края на 2020 г. При сравняване с предходния период, за първото тримесечие понижението е от 2.3% от 3.82 млн. потребителя. Бавно и уверено се качват абонатите на фиксиран интернет, които вече са 483 хил. в края на март.

TAG вече не дава разбивка за потребителите на платена телевизия. Доскоро, такава информация можеше да се намери във всеки един доклад на групата. От „А1 България“ съобщават за общия брой абонати на фиксирани услуги, в които влизат тези на платена ТВ и на широколентов интернет. Те са 1.089 млн. за първото тримесечие, но трудно може да определим какъв дял от тях ползват телевизия, заради пакетните предложения.

Средномесечния приход от абонат (ARPU) се увеличава стабилно от 5.8 евро на 6.3 евро на годишна база. В края на 2020 г. той беше 6 евро, което показва, че положителната тенденция за растеж продължава. Друг голям показател е т.нар. churn или процентът от потребители, които са се отказали от услугите на телекома. Той също беше скрит от таблиците на TAG за първи път от години на финансово отчитане.

Поводи за оптимизъм

5g-a1-bulgaria-users

Българският телеком има всички поводи за оптимизъм през 2021 г. Освен отличният старт, „А1 България“ отчита стабилно и диверфицирано портфолио, като в почти всички сегменти има растеж. Компанията агресивно разви и своите комплексни услуги за корпоративни клиенти и дигитализация, което също дава положителни сигнали за развитие.

Има обаче поводи за притеснение относно прозрачността на телекома. „А1 България“ беше единственият оператор в страната, за който можеше да се намери наистина подробна информация на тримесечна база. Скриването на броя ТВ абонатите, churn rate-а и капиталовите инвестиции не са добри знаци.

По вторият индикатор можехме да определим, макар и косвено, дали стратегията за „бонусен трафик“ е сработила срещу неограничения план на „Виваком“. Пускането на аналогичен такъв месец по-късно след обновленията показва, че той не е дал резултатите. За съжаление, няма да може да проследим дали и с колко е имало промяна.

Свързани статии

Back to top button