НОВИНИТЕЛЕКОМИ

„А1 България“ със стабилен ръст по почти всички показатели през пролетта

Най-големият телеком на база мобилни абонати „А1 България“ отчита стабилен растеж по всички финансови показатели през пролетта на 2021 г. Приходите, печалбата и инвестициите в 5G се увеличават, като първите две с доста здравословни темпове. Това може да се проследи в отчета на компанията-майка австрийската Telekom Austria Group (TAG), която обяви своите резултати във вторник вечер.

Тези постижения обаче идват със сравнителен или намаляващ растеж на абонатите, поне в сегментите, които се обявяват публично от „А1 България“. Мобилните клиенти от години намаляват, заради изчистването на неактивните и дублиращи SIM карти, което е вследствие на преминаването на дългосрочни и по-скъпи договори. През второто тримесечие на 2021 г. наблюдаваме потенциално забавяне на този процес, което може да е индикация за стабилизиране на абонатите на подобен тип услуги.

„А1 България“ и TAG от началото на годината спряха да обявяват потребителите на платена телевизия, затова нямаме представа какво се случва с тях. Те ще бъдат видни догодина, когато регулатора публикува тази информация за 2021 г. подадена от всички оператори.

Скоростен ръст на приходите

Приходите на „А1 България“ се увеличават със стабилните 19.5% до 145.1 млн. евро през второто тримесечие на 2021 г. През същия период миналата година те са били 121.5 млн. евро. Ръстът е малко по-умерен на шестмесечна база – от началото на 2021 г. постъпленията са в размер от 277.3 млн. евро или 11.3% повече от предходната.

TAG коментира в своя отчет, че има ръст на постъпленията от почти всички сегменти, но няколко фактора са по-изразителни. Първият е пускането на търговска 5G мрежа през ноември и представянето на новите тарифи свързани с нея. Те реално бяха най-скъпите 4G планове преработени и оптимизирани за новото потребление. От началото на годината, трите телекома влязоха в кратка битка по този показател, след като „Виваком“ пусна първа 5G тарифи с неограничен трафик на мобилен пренос на данни. Ефективно през второто тримесечие, всички преминаха в подобен формат.

Явно има интерес към тях, защото приходите от мобилни услуги се увеличават. Вторият фактор е нарастване на доходите и от фиксирани такива, което е тенденция при телекома от известно време, покрай стратегията за засилване на този тип предложения. Третият е продажбата на оборудване и устройства, което показва стремеж на потребителите да модернизират своите смартфони и друга техника.

Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) също отчита възходящ тренд. През второто тримесечие на 2021 г. тя достига 55.4 млн. евро или бележи ръст от 15.2% на годишна база. Любопитно е, че за разлика от приходите, EBITDA расте с по-голям темп за шестмесечието, като е 111 млн. евро с 18.1% на нарастване.

Застоят при абонатите

a1-store

От началото на годината се забелязва потенциално стабилизиране на мобилните абонати. Както отбелязахме трите оператора отчитаха отлив, покрай отписването на неактивни SIM карти. Този процес явно вече е към края си, поне при „А1 България“. Телекомът отбелязва минимален спад от 0.6% на мобилните абонати до 3.737 млн. на годишна база. На тримесечна база спрямо януари-март 2021 г. понижението е само с около 5 хиляди потребителя. Това може да се приеме за потенциална индикация за стопиране на процесите по изчистване на SIM картите. Най-добре ще се очертае за тенденция, като се проследят резултатите и на другите два телекома.

Ситуацията е сходна и доставката на домашен интернет. Абонатите в този сегмент се увеличават минимално с 3.5% на годишна база и вече са 487.9 хил. през второто тримесечие. Това може да се окаже важен индикатор за ситуацията на пазара и за „А1 България“. „Виваком“ от началото на годината придоби няколко малки оператора и най-вероятно с тях ще увеличи своята абонатна база.

Застоят на абонатите при „А1 България“ може да е индикация, че вече много трудно се привличат нови и шансът за по-големи промени вече става основно с придобиване на малки доставчици. Покупките на „Виваком“ подкрепят тази теза.

За съжаление, от началото на 2021 г. TAG и „А1 България“ спряха да обявяват абонатите на платена телевизия. Надеждата е, че компанията ще ги обяви в своите годишни доклади, ако ли не, ще трябва да чакаме списъците на Комисията за регулиране на съобщенията. Регулаторът събира информацията за различните абонати на годишна база и я публикува публично. Това обаче се случва през лятото на следващата година. Така данни за 2021 г. ще получим през 2022 г.

Инвестиции и другите показатели

A1 Bulgaria Base Station

Увеличението на приходите и застоят на абонатите логично ще доведе до ръст на един друг ключов показател – средномесечния приход от абонат (ARPU). Той се повишава с 9.8% през второто тримесечие до 6.4 евро. В доклада на TAG той вече е скрит от началото на годината, но засега българския оператор го съобщава индивидуално. Друг скрит показател от януари 2021 г. е churn rate-а, който показва процентът на отказали се от услугите на компанията потребители.

„А1 България“ отчита доста стабилен и очакван растеж при капиталовите инвестиции (CAPEX). Това се дължи на факта, че компанията в момента модернизира мрежата си и разгръща традиционно 5G. За първото шестмесечие инвестициите на българския оператор са се увеличили с 89.9% до 55.5 млн. евро.

Това се дължи както на разгръщането на нови 5G базови станции, така и на плащането на лицензите за новите честоти, най-вече в 3.6GHz спектър. „А1 България“ разчита изцяло на традиционния метод за развиване на услуга от пето поколение, което включва физическа модернизация на радио обектите в страната.

Другият подход – DSS, използва повече софтуерна модернизация на съществуващото оборудване. „Виваком“ и „Теленор“ обявиха, че ще ползват комбинация от двата, което означава, че при тях инвестициите ще са по-малки в началото и потенциално по-разтеглени във времето. За разлика от „А1 България“, при които имаме явен ръст в този показател. TAG обаче уточнява, че CAPEX е сред индикаторите, които няма да се съобщава на тримесечна база. С което по-трудно ще проследяваме динамиката на инвестициите. Тенденцията за поетапно затваряне на информацията от TAG продължава с пълна сила през 2021 г.

Свързани статии

Back to top button