Site icon TechTrends България

Телеком консолидацията продължава – „Виваком“ придобива NetWorx Bulgaria

vivacom-networkx-bulgaria-merger

Консолидацията на телеком пазара в България продължава с пълна сила, движена от засиленото придобиване на малки оператори от „Виваком“. Компанията обяви, че купува поредния регионален играч, този път в Северозападната част на страната. Обект на сделката е „Нетуоркс-България“ (NetWorx), който е сред водещите доставчици на интернет и телевизия в Русе и Видин, като има покритие в значителна част на Северна България.

Това е третото придобиване на регионален оператор от страна на „Виваком“ от началото на 2021 г. Телекомът засилва позициите си във фиксирания бизнес, основно чрез покупки на по-малки доставчици, като в същото време засилва процесите по консолидиране на пазара. Обекти на сделките до момента са основно дружество с добри регионални позиции. Предишните сделки бяха със столичните „Нет 1“ и „КомНет София“, както и с пловдивския N3 (Entry).

Новата придобивка

NetWorx е известен доставчик на интернет и телевизия най-вече в Северозападна България с водещи позиции на пазарите в Русе, откъдето тръгва компанията и Видин. В миналото за дружеството се знаеше, че е успяло да изгради собствена канална мрежа в тези два града, което им даде предимство при разгръщането на услугата.

Освен във Видин и Русе, то включва операции още в почти 70 населени места, По-големите от тях са Силистра, Шумен, Монтана. Ловеч, Търговище, Велико Търново, Варна, Плевен, Добрич, София – град и област. Както е видно, силните позиции на NetWorx може да са ситуирани около западната част на Дунава в страната, но реално обхващат почти целия северен регион.

По данни на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) през 2019 г., русенското дружество отчита над 68 хил. интернет абоната, без да има такива за платена телевизия. Любопитното е, че такава се предлага на сайта на компанията. Освен тях, NetWorx предлага различни услуги, като продажбата на устройства, видеонаблюдение и др.

Прилики и разлики на сделките

Виваком“ следва горе-долу един и същи модел за окрупняване в момента. Или поне профил на доставчик, който да бъде обект на придобиване. Такъв изглежда са компании с добри регионални позиции и изградена добра интернет мрежа. При предишните две сделки, най-големият по приходи телеком в страната се възползваше от задълженията към банки, които фирмите обект на придобиване имаха. При NetWorx такова поне не излиза в обновения Търговски регистър. Това е единствената разлика, спрямо другите трансакции.

Останалите, както споменахме са компании, които имат отлични регионални позиции и добре изградена и развита кабелна мрежа. „Виваком“ ще успее да добави над 130 хил. абоната на интернет и 43 хил. на платена ТВ. Това ще подобри позициите на компанията спрямо основните си конкуренти – „А1 България“ и „Булсатком“.

За пазарът на едро

Важният компонент в случая, явно е мрежата. В разглеждането на предишните сделки от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), телеком регулаторът в лицето на КРС изрази опасения, че тези придобивания може да окажат влияние на пазара на едро за свързаност. Коментарът на „Виваком“ в прессъобщението за придобиването на NetWorx основен акцент е именно мрежата на русенската компания. Инфраструктурата е ключова при пазара на едро.

За „Виваком“ подобни сделки придобиват значителна важност, особено предвид факта, че техния собственик – United Group иска да може да предоставя подобни услуги на ниво група. Регионалният телеком конгломерат вече обяви, че създава специализирано звено за продажба на едро, което да обслужва всички пазари, на които оперира. Подсилването на позициите и възможностите на „Виваком“ при фиксираните услуги, пасва перфектно на стратегията на компанията-майка.

Това може да има пагубен ефект върху този пазар в България. Окрупняването на интернет доставчиците, от доста време се смяташе за неизбежен процес, който беше спрян след няколко по-мащабни сделки. Изкупуването на едни от най-големите регионални играчи от най-големия телеком в страната може да послужи като ефекта на доминото. След като бъдат премахнати най-големите малки, дребните и микро доставчици може да изчезнат поради абослютна невъзможност да се конкурират с „Виваком“.

Exit mobile version