НОВИНИТЕЛЕКОМИ

„Йетел“ отчита силна първа половина на 2022 г.

Финансовата публична информация за телекомите в България става все по-оскъдна или идва с доста забавяне. Такава е ситуацията с „Йетел“, като счетоводният отчет се предоставя на полугодие и няколко месеца по-късно. В случая българският оператор е под шапката на PPF Telecom Group, част от едноименния фонд, който е собственик на редица активи, включително и на медийната група BTV в страната. Той публикува данните за първото полугодие в края на ноември.

„Йетел“ отчита силна първа половина на 2022 г. Ръст на всички основни показатели, като общо приходи, печалба, средномесечен приход от абонат. Телеком активите на PPF Group включват и отделното инфраструктурно звено „ЦЕТИН България“, което също има положителен и нарастващ финансов резултат през първото полугодие.

Счетоводният доклад на „Йетел“ подкрепя тенденцията, че настоящата 2022 г. се развива доста добре за българските телекоми. Подобни положителни резултати обяви „А1 България“ за първото, второто и третото тримесечие. Водещият по мобилни абонати оператор, обаче предупреди, че инфлационните процеси у нас започват да дават силен натиск върху разходите. Това рано или късно ще окаже влияние и върху потреблението. В презентацията на PPF, на нея също е отделено водещо място.

Основните показатели на оператора

За да имаме по-пълна картина на ситуацията трябва да разгледаме и двете дружества на PPF Group в България. Мобилният оператор „Йетел“ се справя отлично през първата половина на годината. Приходите нарастват от 205 млн. на 2016 млн. евро или с 5.4% на годишна база.

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) бележи далеч по-впечатляващ ръст от 40.3%. През първите шест месеца тя е в размер на 87 млн. евро, спрямо 62 млн. евро за същия период през 2021 г. Средномесечния приход от абонат (ARPU) се качва до 10.1 евро или отчита ръст от 7.5% на годишна база.

Сривът на капиталовите инвестиции от 33 млн. евро на 13 млн. евро се дължи на търговете за честотите в 3.6GHz през миналата година, които се проведоха и приключиха в края на май. След отделянето на „ЦЕТИН“, капиталовите инвестиции на „Йетел“ намаляха значително. Все пак, в оператора остана честотния спектър и тези разходи се запазват за компанията.

Добри дни и за „ЦЕТИН“

CETIN Bulgaria

Инфраструктурното дружество „ЦЕТИН“ също отчита добри финансови резултати. Но, очаквано неговият бизнес е доста по-ограничен, все пак предлага свързаност на едро и сървърни услуги. Приходите се покачват с 12.2% до 55 млн. евро. EBITDA от своя страна е доста по-скромна – увеличението е от едва 2.9% до 36 млн. евро. Това е нормално, предвид по-ниските маржове на подобен бизнес.

„ЦЕТИН“ увеличава значително капиталовите инвестиции от 14 млн. евро на 25 млн. евро. Компанията отговаря за изграждането на основната мрежа, която „Йетел“ използва. Което предполага, че тези инвестиции са насочени основно към разгръщане на 5G услугите.

Инфлация и честоти

ppf-telecom-spectrum-markets

Презентацията на PPF Telecom Group включва няколко интересни слайда и коментара. Единият е за инфлационните процеси в Централна и Източна Европа. Телеком активите на чешкия фонд са концентрирани в държави с висока средна инфлация. В България за септември 2022 г. е 16%, в Унгария е 21%, Чехия – 18%, а в Сърбия и Словакия е 14%. Кумулативно всички звена отчитат 9% ръст на разходите за персонала и 60% за ел. енергия. Последните са движени нагоре и заради по-високата консумация на ток на 5G оборудването.

„Йетел“ очаква частична енергийна субсидия, но тя няма да покрие напълно очакваният скок на цените. В момента цялата група разглежда възможността да развива собствен възобновяеми енергиен капацитет, като дългосрочно решение. Но високата инфлация е факт в България и почти сигурно и трите телекома ще направят нова индексация на цените.

Вторият слайд е този с разпределения честотен спектър (снимката горе). България и Сърбия са пазарите, в които към момента е разпределен най-малко от този ресурс в сравнение с останалите страни, в които PPF Group оперира. Основната разлика е липсата на предоставени ленти в 700MHz и 800MHz. Те се очаква да бъдат разпределени през следващата година. Има пробив по темата, като телекомите, регулатора и военните подписаха споразумение за това и вече се провеждат тестове и обществени консултации за освобождаването на спектъра.

Свързани статии

Back to top button