НОВИНИТЕЛЕКОМИ

„А1 България“ засилва приходите и печалбата си през лятото

Засилване на ръста на приходите и печалбата през иначе слабия период на третото тримесечие отчита „А1 България“. До голяма степен това се дължи на интеграцията на придобитата IT компания „СТЕМО“ през лятото. Но към този факт добавяме и увеличение на мобилните и фиксирани абонати, което също е оказало влияние върху резултатите на компанията и засилва представянето ѝ спрямо пролетта.

Българският оператор е и с най-висок темп на растеж на приходите в цялата група на Telekom Austria – 14.1% на годишна база. Постъпленията през третото тримесечие на „А1 България“ достигат 165 млн. евро. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) пък расте с внушителните 19.4% до 68 млн. евро. По този показател, българският телеком е на второ място в групата след звеното на Беларус.

Положителната тенденция обхваща всички основни бизнес сегменти на „А1 България“ през третото тримесечие. От мобилни и фиксирани услуги, до бизнес и други такива. Продажбите на устройства и оборудване също допринасят в тази насока.

Ефектът „СТЕМО“

a1-stemo-deal

Голямата новина през лятото беше придобиването на системния интегратор „СТЕМО“ от страна на „А1 България“. Това превръща телекомът в една от най-големите играчи на местния пазар в този сегмент. Част от ефектите ще ги видим в дългосрочен план, като придобиването има за цел да диверсифицира източниците на приходи на оператора и докарва повече пари от корпоративни клиенти.

В краткосрочен вече имаме част от данните. Според финансовия доклад на Telekom Austria Group, „СТЕМО“ е допринесъл с 5 млн. евро постъпления през третото тримесечие на българския оператор. Но при печалбата, делът на интегратора е само 400 хил. евро. „СТЕМО“ натежава и при оперативните разходи, цената на придобиването на компанията не беше обявена. Според източници от бранша, тя е около 25 млн. евро.

Ръст на абонати в условия на инфлация

Един от ключовите показатели на „А1 България“ – мобилните абонати отчита интересен ръст от 3.79 млн. на 3.82 млн. потребители. Това е един от показателите, в който компанията, като дългогодишен лидер е била доста нестабилна. Повечето абонати водят и до закономерен ръст на приходите от мобилните услуги. Подобна е тенденцията и при фиксираните абонати, но там „А1 България“ има възходяща традиция през последните периоди.

Приходите на мобилните услуги се увеличават с 8.9% на годишна база, а тези на фиксираните – с по-значителните 18.1%. Постъпленията от продажбите на устройства нарастват с 14.4%. Като дял, мобилният бизнес все още е водещ с 46%, следван от фиксирания с 22%.

„А1 България“ обаче предупреждава, че разходите на компанията се увеличават през лятото. Основните причини, освен еднократното плащане за придобиването на „СТЕМО“, включват почти двойно повишените цени за електроенергия, лицензи, съдържание и др. Макар и да не се споменава още от телекомите, е много вероятно и следващата година да има индексация на съществуващите абонаментни договори, тъй като инфлацията през последния месец достигна 18% в България.

За съжаление, от известно време, „А1 България“, а и на ниво международна група, редица показатели вече не се обявяват публично. Поне не на всяко тримесечие. Например, няма данни за инвестициите в мрежата през лятото, но компанията пусна самостоятелна (SA) 5G мрежа преди няколко дни. Подобна е ситуацията и със средномесечния приход от абонат (ARPU), както и с разбивката при фиксираните абонати (на интернет и на платена ТВ).

Свързани статии

Back to top button