НОВИНИТЕЛЕКОМИ

United Group преструктурира дълговете на „Виваком“

Материалът е коригиран на 8 януари, като е редактирана фактологията за облигационните заеми и обвързаността им с „Виваком“. Редакцията на TechTrends се извинява за допуснатите неточности!

Най-големият български телеком по приходи „Виваком“ в продължения на десетилетия беше заложник на големи дългове, които бяха натрупани по време на множеството си собственици. С всеки нов купувач съществуваше лъч надежда, че той ще погаси напълно кредитите на оператора. Такъв беше случаят с United Group, които финализираха сделката по придобиването на телекома през лятото на 2020 г.

Сумата, която балканската група се предполага, че плати за „Виваком“ е 1.3 млрд. евро. Самите средства бяха привлечени под формата на дългове, като още през януари 2020 г. бяха пласирани от United Group две емисии облигации за 1.22 млрд. евро и 575 млн. евро.

Нямаше ясни индикации дали новият собственик ще погаси задълженията на българския оператор. Преките такива към средата на миналата година бяха в размер от около 400 млн. евро към различни банки. Отделно, по веригата от собственост на телекома има допълнителен кредит от 240 млн. евро.  Единствено, беше ясно, че с придобиването на „Виваком“, новите собственици ще наследят и дълговете ѝ.

На United Group им беше нужно по-малко от половин година, откакто официално станаха собственик на оператора, за да преструктурират кредите му. Добрата новина е, че големите преки задължения на „Виваком“ бяха заличени (тоест – платени) през октомври 2020 г. Тези, в следващата компания по веригата на собственост бяха преструктурирани в нов, но за съжаление доста по-голям облигационен заем. Ето какво се случи и как българският телеком влиза в новата 2021 г., като проследим публичните документи от Търговския регистър.

Изплатените кредити

pay-by-vivacom-1

Юридическото име на „Виваком“ е добрата-стара „Българска телекомуникационна компания“ (БТК), като операторът по обясними причини налага своя търговски бранд. Дълговете в БТК бяха преките такива и тези с най-дълга и драматична история. Тук, буквално може да се проследи как всеки нов собственик преструктурира задълженията на предишния.

Първата кредитна линия е отпусната през далечната 2008 г. и тя е за внушителните 585 млн. евро плюс втора за 75 млн. евро за оперативни разходи. Тя е вследствие на влезлите нови собственици в лицето на AIG Investments. Сумата е отпусната от Royal Bank of Scotland и е заличена като залог през 2013 г.

Това е около година след като българския банкер Цветан Василев и руската банка VTB Capital влизат във владение. Те обаче изплащат дълга с нов такъв. През 2013 г. се пласират популярните като „ирландски облигации“ – дълг емитиран на фондовата борса в Дъблин. Той е в размер от 435 млн. евро, като книжата имат падеж от пет години за изплащане. Този срок се оказа ключов след навлизането на новия собственик в лицето на бизнесмена Спас Русев и отново – руската ВТБ. До последния момент се търси финансиране за да може да се погаси заема. Ако не стане навреме, залогът е целия телеком.

Парите са осигурени през март 2018 г. от консорциум банки водени от Citigroup. Естествено – отново под формата на кредит, при това на три. Първият е за 134.5 млн. евро, вторият е за 215.5 млн. евро и третият е револвиращ за оперативни разходи от 15 млн. евро. Няколко месеца по-късно е изтеглен нов дълг за 35 млн. евро от банката Societe Generale. Общо, задълженията на БТК към края на 2018 г. стават 399.5 млн. евро без лихвите.

Те остават такива до октомври 2020 г. или три месеца след влизане във владение на United Group. Новите собственици погасяват и двата залога, с което изчистват БТК от дългове. Така, дружеството, което стои зад марката „Виваком“ вече няма кредити, в които да е заложена цялата компания.

Дългове за смяна на собствеността

Vivacom Ownership Structure 2021

Българският телеком всъщност сменя веднъж собственика си точно заради неизплатен дълг. Става дума за мостов заем от 150 млн. евро, който е изтеглен от дружество през 2013 г. по сложната по това време, структура на собственост на „Виваком“. Фирмата за която става въпрос е V Telecom Investment, което залага като собственост друга такава, която е по-напред във веригата – InterV Investment.

Сложният казус и съдебните спорове по него сме описали подробно тук. Това което се случи е, че след като кредитът не беше обслужен и след минаването на падежа му през 2015 г., InterV Investment е продаден на търг в Лондон и купен за 330 млн. евро от Спас Русев. След сделката, заплетената структура на собственост се променя и с една идея се опростява.

Това обаче довежда и до нов дълг, с който се финансира голяма част от придобиването на „Виваком“. В новото, вече предпоследно в структурата на собственост „Вива Телеком България“ е изтеглен кредит на стойност 240 млн. евро, който идва по линия на руската ВТБ. През юли 2020 г. той е изплатен, най-вероятно при влизането във владение на United Group.

Същото дружество е използвано през 2014 г. за друга кредитна линия от 150 млн. евро, но тя е погасена четири години по-късно.

Новите задължения и равносметката

VIVACOM-UnitedGroup

В края на 2020 г. „Виваком“ се радва на кратък период, в който нито прекия собственик, нито някое от свързаните дружества разполага с големи дългове. United Group също така опростяват структурата на собственост, след като са единствен акционер.

Следващите редове са пренаписани, като се уточнява произхода на облигациите, размера на задълженията и компанията, към която се причисляват те. Корекцията е извършена на 8 януари.

Според Търговския регистър в момента „Виваком“ се държи еднолично от „Вива Телеком България ЕАД“, което обаче е заличено. То най-вероятно ще бъде заменено от дружеството „Вива Телеком България ЕООД“, което пък е собственост на новоучреденото българско звено на United Group. Индикации за това намираме във факта, че адресът на регистрация съвпада с това на БТК, както и на централата на телекома.

На 4 януари към „Вива Телеком България ЕООД“ е записан като компания, която е заложена и добавена към към двете емисии дългови облигации и един револвиращ кредит предоставени от британския клон на „Уникредит банк“ на цялата United Group. Едната е за 295.5 млн. евро и е с падеж 2026 г., втората е за 400 млн. евро и падеж 2027 г. В описанието на първата емисия дори е записано, че сумата се предоставя за покриване на задълженията на БТК.

Равносметката е, че традицията се запазва и старите задължения, реално са платени с нови. От 2021 г. в компанията, която е в структурата на собственост на „Виваком“ има зачислени две емисии дългови облигации за общо 695.5 млн. евро и плаваща лихва с падежи през 2026 и 2027 г. Към тях добавяме револвиращата кредитна линия в размер на 250 млн. евро. Залогът е на дял от компанията, което не обвързва изцяло българския оператор с този дълг, но при непогасяването му, може банките отпуснали кредитите и гарантиращи облигациите да се превърнат в негов акционер, като влязат в собственика му.

Този вариант е доста по-добър от досегашната формула, в която всеки нов собственик емитира директно нов дълг през БТК или в някоя от компаниите в структурата на собственост, като оставя за гарант акциите на цялото предприятие. Вместо това, United Group добавят към залога на собствените си и вече пласирани дългови облигации, дялове в българско дружество което е във веригата на собственици на „Виваком“. Тоест, дори да не се платят дълговете, кредиторите ще получат само част от българския оператор, а не целия.

Свързани статии

Back to top button