НОВИНИТЕЛЕКОМИ

„Виваком“ затвърждава силния старт на телекомите през 2019 г.

Годината започва повече от добре за българските телекоми. Операторите отчитат стабилен ръст на приходите си и значителен скок на печалбата си през първите три месеца на 2019 г. Тенденцията беше затвърдена, след като „Виваком“ обяви своите финансови резултати за първото тримесечие на годината.

Резултатите

Компанията отчита увеличение от 5.5% на приходите през периода януари-март, които достигат 235.2 млн. лева спрямо предходната. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) бележи скок с 30.5% до 112.5 млн. лева, докато нетната достига 38.3 млн. лева или ръст от 45.8%. „Виваком“ продължава за поредно тримесечие да бъде лидер в телеком сектора по приходи и EBITDA.

Капиталовите инвестиции намаляват леко с 9.7% до 23.4 млн. лева. По-ниската стойност по последния показател се дължи на започването на нов цикъл на вложенията, коментира главният финансов директор на „Виваком“ Асен Великов по време на представянето на резултатите.

Компанията отчита и вторият по големина средномесечен приход от абонат (ARPU), който през първите три месеца на 2019 г. е 13.20 лева. „Теленор“ води по този показател с 15 лева, докато при A1 е 10.56 лева.

Асен Великов_Финансов директор_VIVACOM

Счетоводният растеж

Трите телекома отчитат рязък скок на своята печалба преди данъци, лихви и амортизации, което се дължи основно на преминаването към новите счетоводни стандарти МСФО 16. Асен Великов от „Виваком“ обясни малко по-подробно защо, новите методи оказват такова положително влияние върху EBITDA-та. Част от сумите свързани с придобиването на оборудване, магазини и други се трансформират в права на ползване и се изваждат от оперативните разходи. Поради факта, че телекомите всяка година имат доста такива транзакции, промяната на отчитането им води и до този голям ръст на EBITDA-та.

С което по-съпоставим поглед върху темпове на ръст на оперативната печалба на компаниите ще може да получим едва догодина. Причината е, че през оставащите тримесечия и в резултатите от цялата година ще се съпоставят с тези от 2018 г., когато се прилагат предходните счетоводни стандарти.

Атанас Добрев - Главен изпълнителен директор_VIVACOM_1

Без смяна на собствеността

Телекомът също така разсея информацията, че е в процес на продажба или поне за момента. Главният изпълнителен директор на „Виваком“ Атанас Добрев обяви, че за момента няма разговори с потенциални инвеститори.

„В момента компанията не разговаря с потенциални инвеститори, нито се извършва дю дилиджънс (одит и финансово проучване на фирмата от страна на купувачите преди потенциална сделка – бел. ред.)“, обяви Добрев по време на пресконференцията.


Atanas Dobrev Vivacom„В момента компанията не разговаря с потенциални инвеститори, нито се извършва дю дилиджънс“ Атанас Добрев, „Виваком“


„Продажбата и смяната на собствениците няма да повлияе на бизнеса, а подобен интерес към компанията, би показал, че се развиваме добре“, допълни енигматично Добрев.

Той допълни, че за момента не са планирани нов големи заеми или рефинансиране на текущите задължения от 700 млн. лева (345 млн. евро). Последните бяха отпуснати, за да се погаси падежа на облигациите емитирани при по-предишните собственици на телекома през 2013 г.

Това не означава, че през следващата година няма да станем свидетели на инвеститорски интерес. За момента неофициалната информация гласи, че собственикът на „Виваком“ Спас Русев е наел консултантска фирма, която да потърси потенциални купувачи. Преговори и дю дилиджънс дейности биха станали факт на доста по-късен етап. Такива биха започнали най-рано през есента.

Целите за 2019 г.

В същия ден, с обявяването „Виваком“ публикува детайлен доклад за своята дейност за 2018 г. Подробният документ описва целите, които компанията си поставя за настоящата година. Той и цялостното представяне на телекома през изминалите 12 месеца ще бъде обект на отделен материал.

Сред очакваното разширяване на оптичната мрежа и покритието на 4.5G мобилната мрежа, са добавени още няколко точки. Едната включва модернизация на платформата за интерактивна телевизия и добавяне на нови функционалности. Другата е смяна на настоящия спътник за сателитната телевизия. Причината за последното е да се премине изцяло към дигитална услуга (DTH), която да се предлага на потребителите.

„Виваком“ ще последва практиката на „Теленор“ при предлагането на допълнително дигитално съдържание и услуги към своите мобилни абонаментни планове. Не се споменава дали това ще доведе до повишаване на цените, особено за по-скъпите договори. Подобен ход не е лишен от логика, като най-вероятно няма да стане с темповете, които „Теленор“ приложи при своите „Тотал+“ планове.

Водещият телеком ще продължи да залага на пакетните услуги и планове, като целта е все повече да се увеличава средния им брой ползвани от потребителите. Компанията планира да разширяване на функциите на онлайн портала за самообслужване MyVivacom.

Сред оперативните дейности, целите са основно в оптимизация на процесите, по-бързи доставки на оборудване, намаляване на разходите и др.

Централата на Виваком

От най-младия към най-стария бранд

Настоящата 2019 г. има по-символично значение за „Виваком“, защото точно преди десет години, компанията реши да загърби множеството си марки и да ги обедини под една шапка. Тогава отделните търговски бранда „Вивател“ и БТК се сляха в едно. Първият беше пазарното име на компанията за мобилни услуги, а второто – за фиксирани. Сливането позволи не само да се унифицира имиджа на компанията пред потребителите, но и да се предлагат по-лесно пакетни услуги.


Atanas Dobrev Vivacom„Ако преди десет години бяхме най-младия бранд на телеком пазара, то в момента сме най-стария“Атанас Добрев, „Виваком“


Това се случва през 2009 г., като три години по-късно подобен ребрандинг осъществява „Мобилтел“ (преименуван на A1 през миналата година), а през 2014 г. го прави и „Глобул“ (сега „Теленор“).

„Ако преди десет години бяхме най-младия бранд на телеком пазара, то в момента сме най-стария“, с усмивка констатира Атанас Добрев.

По този повод „Виваком“ стартира имиджова кампания през лятото.

Свързани статии

Back to top button