НОВИНИТЕЛЕКОМИ

A1 България отчита силен ръст на печалбата си

A1 България продължава положителната тенденция за доброто си финансово представяне в страната. Телекомът дори отчита ускоряване на печалбата си през първите три месеца на 2019 г. Според финансовият ѝ отчет, приходите ѝ се увеличават на годишна база с 3.8% и те достигат 111.1 млн. евро. По-впечатляващ е ръстът на печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA), която нараства със 17.7% до 42.8 млн. евро.

Компанията-майка A1 Group променя няколко неща през това тримесечие. На първо място, междинните финансови резултати не съдържат толкова подробна информация за различните звена по държави. Тя вече е изместена изцяло в допълнителната таблица. В крайна сметка, от централата във Виена коментират, че динамиката на българския пазар остава непроменена. Като цяло очакванията на сектора е той да продължи да расте през 2019 г. с добри темпове. Това се потвърждава с финансовия отчет на най-големия по абонати мобилен оператор в страната.

Плодовете на новите услуги

Отличното представяне на A1 България продължава да се дължи на допълнителните услуги за бизнеса, които компанията предлага. От самото българско звено коментират в съобщение до медиите, че има повишено търсене на цялостни и облачни технологични решения. През последната повече от година, телекомът засилва своето портфолио от предложения, насочени към бизнеса.

Всичко това позволява да се добавят нови услуги, към вече съществуващи клиенти или предлагането на завършени и интегрирани решения на нови такива.

Подобна тактика се прилага и към крайните потребители. Макар, тя да се реализира чрез друг подход. Централно място тук заемат собствените спортни ТВ канали, които продължават да привличат нови фиксирани абонати. В рамките на тримесечието, A1 България е добавила нови около десетина хиляди клиенти на фиксирана интернет и телевизия. Сходният им брой подсказва, че свежите абонати са се ориентирали към пакетни предложения.

A1 MAX Sport 4

Телекомът разширява значително своите предложения отвъд традиционните. През миналата година, A1 България навлезе в предлагането на собствена музикална стрийминг услуга, а от тази – представи възможността да се купуват електронни винетки през сайта и приложението им.

Компанията търси различни нови начини за разширяване на източниците си на приходи. Една от тях е пускането на мобилни реклами SmartAD. Това е специално приложение, което позволява на потребителите да получават и гледат насочени промоции в различни функции на смартфоните си. A1 България доста хитро обвърза този нов метод с една от своите благотворителни каузи, като част от парите се даряват на Националната агенция по приемна грижа (НАПГ).

Другите промени и показатели

Втората голяма промяна, която се осъществява на ниво група е приемането на счетоводния стандарт IFRS 16. Според A1 Group това няма да повлияе значително на показателите на компанията и нейните звена. Според данните, публикувани от австрийската група основната разлика се усеща при средномесечния разход за потребител (ARPU). Той реално девалвира спрямо предходните изчисления с около десетина евроцента. Ако при предходния финансов отчет, той е 5.6 евро за цялата 2018 г., то сега спада на 5.2 евро. След преизчисляването, A1 България отчита увеличение на ARPU-то през първото тримесечие на 2019 г. до 5.4 евро. Компанията не обявява колко е по старите нормативи.

Не всичко е в положителния спектър за българския телеком. Мобилните абонати продължават да спадат, въпреки това A1 България запазва силни позиции с 3.837 млн. потребителя и 39.2% дял. От австрийската група посочват, че причина за този спад е в изчистването на неактивни SIM карти.

По-притеснителен е друг показател – т.нар. Churn rate. Това е процентът на абонатите, които през съответния период са се отказали да бъдат клиенти на компанията. През първото тримесечие, Churn-а достига 2.4%, което е най-високата стойност за последните няколко години. Рязкото увеличение на този показател се забелязва още през периода октомври-декември 2018 г., когато скача от 1.4% на 2%. Тенденцията за ръст, обаче се запазва през следващото тримесечие, което може да се окаже като единствения за момента сериозен подводен камък за A1 България.

Свързани статии

Back to top button