НОВИНИТЕЛЕКОМИ

„Йеттел“ с ръст на приходите, но със спад на печалбата за първата половина на 2023 г.

Българският оператор „Йеттел“ отчита сравнително добри финансови резултати за първата половина на 2023 г. Приходите нарастват, но печалбата се свива, както понижение има и в инвестициите. Ситуацията е дори по-добра при инфраструктурното звено „ЦЕТИН“ (CETIN), в които повечето показатели са на плюс. Това показват данните на финансовия отчет на телеком звеното на PPF Group за периода януари-юни.

Компанията все още получава най-големия приход от мобилни абонати и ще тепърва развива своите фиксирани предложения. „Йеттел“ пусна своята онлайн ТВ платформа едва през април и тепърва ще чакаме резултатите от нейното представяне. Засега във финансовите отчети на телеком групата на PPF Group, изненадващо страната ни не присъства при работещите ТВ услуги.

Другата голяма новина е в продажбата на основния дял на целия бизнес под бранда Yettel и частичен на CETIN на арабската &e (Etisalat). Сделката беше обявена през август и това е последният финансов отчет, в който PPF Group е мажоритарен собственик на телеком бизнеса в България, Сърбия, Унгария и Словакия.

В крак с тенденциите

Приходите на „Йеттел България“ се увеличават с 11% на годишна база до 241 млн. евро за първите шест месеца на годината. Това е в рамките на тенденцията в българския телеком сектор, като трите основни оператора отчитат ръст на постъпленията през последните години. От PPF Group подчертават единствено, че в нашата страна има и е активирана клаузата за годишна индексация на абонаментните планове спрямо инфлацията. Което е един от факторите за ръст на приходите. Другият е с преподписването на малко по-скъпи планове – също тенденция, която следват и трите оператора.

Мобилните абонати остават на същото ниво от първата половина на миналата година – 3.3 млн. През третото тримесечие на 2022 г. отчитат лек ръст до 3.4 млн., но от началото на настоящата година се връщат на първоначалните си нива. По-високите приходи при същия брой потребители логично води до увеличение на средномесечния приход от тях (ARPU). Този показател нараства от 10.4 евро на 11.6 евро на годишна база.

И срещу тях

yettel-interactive-tv

Ако приходната част следва тенденциите на българския телеком пазар, то не стоят нещата така с печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA). Тя спада през първите шест месеца на годината от 89 млн. евро на 75 млн. евро или с 15%. От PPF Group не дават обяснение каква е причината. Капиталовите инвестиции (CAPEX) също се понижават леко от 14 на 13 млн. евро, най-вероятно това е свързано с намалените плащания по радиочестотите. Трябва да се отбележи, че те вече не обхващат модернизацията на инфраструктурата, което влиза в дейността на „ЦЕТИН“.

Предположенията за намаляването на EBITDA-та особено спрямо тенденциите при конкурентите е свързана с фиксираните и конвергентни услуги. „Виваком“ и „А1 България“ имат силно подобно портфолио и диверсификация на бизнеса. „Йеттел“ тепърва стартира през април собствена ТВ платформа и едва през последните седмици започна да се предлага самостоятелно без договор за интернет. Операторът разполага само с безжичен фиксиран – тоест доставката е през 5G мрежата на компанията.

„Виваком“ отчита силни резултати от миналата година, главно заради покупката на фиксирани оператори и добавянето на нови абонати оттам. „А1 България“ също има добри показатели от фиксираните услуги, както и от дейността по системна интеграция. Придобиването на „Стемо“ е сред основните причини за резкия скок на приходите през второто тримесечие на годината.

Стабилната инфраструктура

CETIN

Инфраструктурното звено „ЦЕТИН“ от своя страна е почти изцяло в положителното поле на развитие през първото полугодие на 2023 г. Компанията отчита ръст на приходите от 15% до 69 млн. евро. Увеличението е по-голямо при EBITDA-та – от близо 22% до 50 млн. евро.

Огромният марж се дължи на факта, че инфраструктурата има значителни амортизации, които не се включват в този тип печалба. Иначе чистата такава е 27 млн. евро, отново нараства с 28% от 21 млн. евро спрямо същия период предходната година. Другата причина за силния печеливш резултат е намаляването на капиталовите разходи с 16% от 25 млн. евро на 21 млн. евро.

PPF Group продължава да очаква пускане на търга за 700MHz и 800MHz през втората половина на 2023 г. Засега от КРС не са пуснали обявление за провеждането на такъв и няма обновена информация дали тестовете с военните са минали успешно. Трябва да се отбележи, че и данните за разпределението на спектъра в презентацията на чешкия фонд не са обновени, като в 1 800MHz все още фигурират с лицензи „Ти.ком“ и „Булсатком“.

Свързани статии

Back to top button