НОВИНИТЕЛЕКОМИ

Придобиванията на „Виваком“ се отразиха положително през пролетта

Новите придобивания на „Виваком“ се отразяват положително на фиксираните ѝ абонати, които бележат силен ръст през пролетта на 2021 г. Това показва финансовия отчет на компанията-майка United Group за второто тримесечие на годината. За съжаление, няма сравними данни за приходите и печалбата, тъй като българския телеком още не беше станал собственост на балканската група по това време 2020 г., а в същия момент той спря да предлага данни на тримесечен период.

Все пак, информацията публикувана от United Group ни дава доста солидни ориентири в някои отношения. Които показват положителна тенденция за „Виваком“, особено предвид агресивните придобивания, които компанията предприе от началото на 2021 г. Нейните позиции във фиксирания сегмент стават доста силни. Предвид факта, че Спас Русев е на път да придобие „Булсатком“, това може до още по-силна концентрация, заради все още пряката и косвена връзка на бизнесмена с телекома.

Резултатите

Българският оператор отчита приходи от 132.3 млн. евро през второто тримесечие, като няма данни за същия период на 2020 г., за да се прави сравнение на годишна база. На тримесечна – тоест спрямо първото през тази година има ръст от малко под 3 млн. евро. Това сравнение не е напълно коректно, заради потенциалните сезонни колебания, които са характерни за телеком бизнеса. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) също нараства на тримесечна база с 4.3 млн. евро до 65.8 млн. евро.

Трябва да се отбележи, че United Group в своите отчети предоставят информация за цялата първа половина на годината. Това означава, че горните данни са направени въз основа на публикуваните резултати за първото тримесечие на компанията-майка.

Заради това, за целия период от януари до юни 2021 г. друг ключов показател – средномесечния приход от абонат е 7.3 евро. За него информация само за второто тримесечие няма. Същото важи и за капиталовите инвестиции (CAPEX) те са 45.8 млн. евро, което е в рамките на нормалните за „Виваком“, особено на фона на модернизация на мрежата към 5G.

Любопитно е увеличението на мобилните потребители. То е минимално от 2.95 млн. на 2.98 млн., но доскоро и трите телекома отчитаха плавни спадове, заради отписванията на неактивни SIM карти. От началото на годината има индикации, че този процес е вече спрял, а данните на „Виваком“ дори показват и потенциално обръщане на тенденцията. Определено ще бъде интересно да се проследи. Също така, това може и да е просто успех на телекома, покрай въвеждането на първите наистина неограничени мобилни планове. Сравнението, между трите оператора в края на годината ще покаже дали тази хипотеза е правилна.

Силният ръст във фикса

Vivacom-EON-TV-1

Агресивните придобивания, които предприе телекомът от началото на годината, станаха си личат ясно при резултатите за второто тримесечие. Абонатите на фиксирани услуги за интернет и телевизия се увеличават ударно. Темповете не са характерни за органичния ръст, който „Виваком“ обичайно отчиташе преди. Те най-вероятно ще са еднократни. През второто тримесечие, телекомът получи разрешение и финализира повечето придобивания, които бяха обявени от началото на годината. За момента, единствено без решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е сделката за „Нет1“.

Без софийския оператор, „Виваком“ е увеличила своите интернет потребители с 23% и те вече са 576 хил. По-интересно е при платената телевизия. United Group дава разбивка на двата основни подсегмента – кабелна и интернет (IPTV), както и сателитна (DTH). Вторият расте органично с 1% за периода до 255 хил. потребителя и при него не сме очаквали промяна. Динамиката е при кабелната и IPTV телевизия, където имаме ръст от 37% до 407 хил.

Интересно става и като вземем общите ТВ потребители, които скачат до внушителните 662 хил. Така, „Виваком“ се доближава доста до лидера в сегмента „Булсатком“. Ако Спас Русев финализира сделката за сателитния оператор, нещата при платената телевизия в България ще станат сложни. Причината е, че бизнесменът все още е част от борда на директорите на „Виваком“ и той е известен с близките си връзки с компанията. Дори „Булсатком“ да не попадне директно в ръцете на телекома, той ще бъде изключително в неговата сфера на влияние.

Свързани статии

Back to top button