НОВИНИТЕЛЕКОМИ

„Виваком“ формира една трета от приходите и печалбата на United Group

Българският оператор „Виваком“ формира една трета от приходите и печалбата на своя собственик – балканската United Group. Това показват данните от финансовия отчет на последната компания за първото тримесечие на 2021 г. Точният растеж на родния телеком не може да се определи, защото неговия собственик не е предоставил данни за неговото представяне през същия период на 2020 г. United Group приключи сделката за придобиване на „Виваком“ през юли 2020 г.

Официално публикуваната информация също така покрива само основните финансови показателя – приходи, печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA), капиталови инвестиции и наличности. TechTrends разполага с пълния финансов отчет на United Group от известно време, който беше предоставен от наши източници, а данните потвърдени с изнесената информация от самата група. С което успяхме да покрием липсващите места в другите важни оперативни показатели.

Основният двигател на балканската група

United Group SEE Assets Ver 4

Виваком“ отчита приходи за първото тримесечие на 2021 г. от 129.6 млн. евро и EBITDA от 61.5 млн. евро. С този резултат българският телеком формира 29% от постъпленията и 34% от печалбата на Untied Group за същия период. Това показва значимостта и мащабите на родния оператор в рамките на цялата група. Втори по приходи са словенската Telemach с 14% дял и друга нова придобивка на United Group – гръцката Forthnet. В дяловете по печалба втора е сръбската SBB със 17%, което е два пъти по-малък спрямо „Виваком“.

Капиталовите инвестиции на българския оператор през първото тримесечие са 15.6 млн. евро или 12% от приходите ѝ за периода. United Group подчертават, че те са в рамките на нормалното за предходни периоди, възвръщат се нивата на вложения във видео и интернет оборудване. Допълнителните инвестиции са свързани със започването на интеграция на финализираните сделки през първото тримесечие. От обявените от началото на годината придобивания, „Виваком“ още не е финализирала това с „Нет1“. Тези показатели се очаква да се повишат и покрай модернизацията на мобилната мрежа към 5G. Инвестициите в инфраструктура трябва да се засилят към втората половина на 2021 г.

Скритите показатели

Стигаме до по-интересната и скрита част от финансовите резултати на българския телеком. Бавно и славно „Виваком“ увеличава своите фиксирани абонати, за сметка на слаб и продължаващ при всички родни оператори спад на мобилните. Последните спадат минимално от 2.96 на 2.95 млн., което най-вероятно се дължи най-вече на изчистване на неактивни SIM карти. Клиентите на оптичен и кабелен интернет нарастват с 3% от 464 хил. през първото тримесечие на 2020 г. на 476 хил. през същия период на тази година.

Абонатите на платена телевизия нарастват от 489 хил. на 522 хил. Във финансовия си отчет United Group посочва по-подробна разбивка на този сегмент. Ръстът на тези на платена кабелна телевизия (оптика или традиционната кабелна) е по-значителен – 11%, като те са 290 хил. през първото тримесечие. Тези на сателитна телевизия се увеличават само с 1% до 232 хил., последното число е доста любопитно, защото доскоро рядко се появяваше в публичното пространство.

Индикатор за растеж

vivacom-shop

Средномесечния приход от абонат (ARPU) е даден в доста големи детайли и разбивка за „Виваком“ и на негова база може да определим, че компанията най-вероятно е отчела ръст на постъпленията през първото тримесечие. Колко точно вече е по-трудна задача, за която няма данни.

Най-голям ръст на ARPU имат мобилните услуги и сателитната телевизия. Първата расте от 6.8 евро през януари-март 2020 г. до 7.3 евро за същия период на настоящата година, а втората от 8.6 евро на 9.1 евро съответно. Минимално увеличение отчитат тези на платената кабелна телевизия от 9 на 9.1 евро и на фиксираната телефония (да, този сегмент, още съществува – бел. ред.) от 5.2 на 5.3 евро. ARPU-то при доставката на интернет е непроменено в рамките на 5.2 евро.

Предвид факта, че мобилните абонати се понижават с малко, но приходите от всеки от тях расте, подсказва за растеж на постъпленията на телекома. Същото може да се каже и за фиксираните клиенти. При тях ARPU-то не расте осезаемо, но броя на абонатите се увеличава постепенно на годишна база.

Свързани статии

Back to top button