НОВИНИТЕЛЕКОМИ

„A1 България“ – минимален ръст на приходите покрай пандемията

A1 България“ отчита минимален ръст на приходите, печалбата и абонатите през второто тримесечие на 2020 г. Причините за забавянето на темпото се дължат най-вече на извънредното положение покрай коронавирус пандемията в страната. То беше обявено в средата на март и постепенно ситуацията беше разхлабена до края на май. Тоест основните ефекти от мерките на държавата се усетиха от телекома през това второ тримесечие.

Трябва да отбележим няколко неща, които не са споменати във финансовия отчет на компанията-майка на оператора – Telekom Austria Group (TAG). Първото е, че българските телекоми, затвориха само част от своите магазини, въпреки, че насърчаваха потребителите да плащат онлайн. Второ, беше отчетен ръст на трафика във фиксираните мрежи, което изправи екипите по поддръжка на крака. Трето, „A1 България“ и останалите оператори направиха редица дарения и добри практики за облекчаване на гражданите и институциите по време на пандемията.

Забавяне на темпото

Приходите на българското звено на TAG отчита ръст на приходите от 5.3% до 121.5 млн. евро през периода април-юни 2020 г. Темповете на растеж на годишна база обаче спадат драстично, като през първото тримесечие „A1 България“ отбеляза над 14% увеличение на постъпленията.

Ситуацията с печалбата остава сравнително непроменена. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) се повишава с 6.7% до 48.1 млн. евро, като темповете от първото тримесечие на 2020 г. са 7.2% увеличение.

За пореден период, основните двигатели на финансовите резултати на „A1 България“ са фиксираните и корпоративни услуги. Извънредната обстановка позволи на компанията да продава повече допълнително ТВ съдържание на настоящите си потребители. Мобилните услуги също бележат увеличение, но темповете са намалени покрай пандемичната обстанов в страната през второто тримесечие.

A1_Bulgaria-Mano-center

Стагнация има и при добавянето на нови абонати. „A1 България“ традиционно поддържаше добри ръстове при привличането на нови потребители на домашен интернет и платена телевизия. През второто тримесечие, новите абонати са символичен брой. За фиксиран интернет са добавени едва две хиляди и техния брой достига 471.3 хил. При платената телевизия новите потребители са малко над хиляда или общо 537.7 хил.

Това подкрепя информацията на TechTrends, че телекомите отчитат многократен ръст на потреблението, но не и на новите договори, които се сключват по време на извънредното положение.

Другите показатели

A1Xplore-Music

Капиталовите инвестиции (CAPEX), които показват вложенията в модернизацията на мрежата на телекома, се понижават с минимална стъпка от 1 млн. евро до 12.6 млн. Причината за това донякъде се дължи на извънредното положение и концентрацията на телекома, да поддържа връзката в изправност, както и в очакване на по-големи инвестиции в посока 5G мрежи.

Средномесечният приход от абонат (ARPU) се увеличава с 4.2% до 5.9 евро. По-важното е, че в рамките на извънредното положение се поддържа сравнително нисък churn rate или процент на настоящи потребители, които разтрогват или не подновяват своите договори. Той е 1.5%, което е под нивата от 2%, които компанията отчиташе преди две години.

Ще видим дали резултатите ще са подобни и с другите оператори. „Теленор България“ се очаква скоро да обявяват своите счетоводни баланси за второто тримесечие, макар и с по-малко подробности. Положението с „Виваком“ е, че те все още не са публикували годишния си доклад за 2019 г. Причината е, че единствено „A1 България“ все още се води част от публична група и е задължена да обявява на тримесечна база своите резултати.

Свързани статии

Back to top button