НОВИНИТЕЛЕКОМИ

A1 България продължава да дърпа напред резултатите на Telekom Austria Group

A1 България продължава силната си серия в своите финансови резултати, като все повече това се отразява и положително на компанията-майка Telekom Austria Group (TAG). Първото тримесечие за българското звено завършва със стабилен ръст на приходите и сравнително добро увеличение на печалбата. Това се дължи на добрите резултати в почти всички бизнес сегменти и повишение на основните показатели на родния оператор.

Във финансовите резултати на TAG, се посочва и как се отразява извънредното положение на A1 България след въвеждането му на 13 март. Операторите запазиха отворени своите магазини, но срещу стриктни санитарни мерки. Което по оценките на TAG не води до промяна в обичайната им дейност в клиентското обслужване.

Редно е да отбележим, че A1 България (а и останалите оператори – бел. ред.), полагат доста усилия в убеждаването на потребителите да ползват дистанционни услуги. Било то онлайн, телефон или мобилните приложения за клиентско обслужване. Въпреки това, опашки се образуваха пред магазините, заради изискването вътре в тях да влизат само тези, които се обслужват непосредствено.

Сред отличниците в австрийската група

Приходите за първите три месеца на 2020 г. на A1 България се увеличават с 14.8% на годишна база до 127.8 млн. евро. Единственият най-голям ръст в групата на TAG се отчита в Беларус – пазар, който се води сравнително развиващ и традиционно с добро представяне. Отличното представяне в тези две страни, компенсира спадовете в Хърватска и Северна Македония, както и стагнацията на приходи в най-голямото звено – австрийското.

Основната причина за ръста на постъпленията на A1 България се споменават тези от традиционните услуги (фиксирани и мобилни) и оборудване. Те са компенсирали напълно повишените разходи за съдържание и техника. Постъпленията от фиксирани услуги са най-високи с ръст от малко под 16%. Капиталовите инвестиции (CAPEX), които до голяма степен са основен показател, за модернизацията на телекома, се увеличават от 10.1 на 14.1 млн. евро.

Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) за A1 България се увеличава по-скромно – със 7.2% до 45.9 млн. евро. По-високите разходи поставят българското звено по ръст на печалбата, не само под беларуското, но и под сръбското.

Отплатата на ТВ каналите

A1 MAX Sport 4

През 2020 г. навлязохме в четвъртата година, откакто A1 България пусна собствени ТВ канали, с ексклузивно съдържание. Последното беше значителна инвестиция от страна на телекома, но тя се отплаща все по-силно. Абонатите на платена телевизия продължават стабилния си растеж и вече достигат 536.5 хил., което е увеличение с 5.5% на годишна база. Потребителите на фиксиран интернет нарастват по-умерено с 4.5% до малко под 470 хил. Сходните темпове, подсказват, че голяма част от новите абонати най-вероятно ползват пакетни услуги.

При мобилните потребители продължава спада, макар, че при A1 България той е незначителен за първото тримесечие. Отливът е само 0.4% на годишна база – те вече са 3.821 млн. На тримесечна е дори още по-малък – едва две хиляди SIM карти. Причината за това е продължаващото отписване на предплатените карти, които донякъде се компенсират от автоматизираните абонати (т.нар. M2M или комуникация тип машина към машина).

По-високите постъпления и минималното намаление на потребителите неимоверно води до увеличение на друг ключов показател в телеком индустрията – средномесечния приход от абонат (ARPU). За първото тримесечие на 2020 г. то се увеличава с 8.4% до 5.8 евро. Друг ключов индикатор е т.нар. Churn Rate или колко процента от потребителите се отказват от услугите на телекома. Ако през годините, A1 България отчита средно над 1.5%, а в някои периоди и над 2%, то за първите три месеца на 2020 г. той е 1.4%. Което е друга важна положителна новина за компанията.

Свързани статии

Back to top button