НОВИНИТЕЛЕКОМИ

Европа прие облекчени правила за изграждане на 5G мрежи

Европейската комисия (ЕК) прие нови правила, които облекчават режима при разполагането на т.нар. малки, микро и нано клетки от мобилните оператори. Това ще позволи по-бързото изграждане на мобилни мрежи от пето поколение (5G), които ще разчитат доста на подобен тип инфраструктура. Брюксел слага и конкретни рамки, кои типове клетки ще могат да се възползват от новия регламент и при какви параметри, за да гарантира безопасността на гражданите на Европа.

Аргументите на ЕК са повече от красноречиви. Според Брюксел, настоящият разрешителен режим отнема много време, пари и усилия на операторите в развитието на своите мрежи. При 5G изграждането на допълнителен слой от микро и нано клетки е задължителен за създаването на нови услуги и възможности и подобно облекчение ще ускори работата на компаниите.


Thierry Breton EU Commission Quote„Безжичните 5G мрежи са стълб в социално-икономическото развитие на Европа, като те ще предложат нови услуги в здравеопазването, енергетиката, транспорта, образованието и много други сфери“ Тиери Бретон, европейски комисар за вътрешния пазар


„Безжичните 5G мрежи са стълб в социално-икономическото развитие на Европа, като те ще предложат нови услуги в здравеопазването, енергетиката, транспорта, образованието и много други сфери“, коментира еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон. „Тяхното значение е дори още по-видно и ключово във възстановяването от кризата с коронавируса“.

Бретон допълни, че Брюксел и държавите-членки трябва ад положат пътя за бързото разгръщане на 5G и да премахнат административните пречки за това, което ще подсили търсенето на подобни услуги от европейската индустрия и ще насърчи европейските иновации.

Параметри на регулацията

5g-mmwave-antenna

Новите правила позволяват на телекомите да разполагат малки клетки без да е необходим извънреден разрешителен режим от местните власти. ЕК се аргументира, че това ще стимулира по-бързото разгръщане на 5G мрежите, които в следващата си фаза на развитие ще разчитат на подобна инфраструктура. Това се постига с намаляване на административната тежест и времето, което е необходимо за интеграцията на подобно оборудване.

В пълното си решение, ЕК обрисува и конкретните параметри, които малките клетки трябва да спазят, за да попаднат в облекчения режим. Те не трябва да са с обем по-голям от 30 литра, в който се включва всичко – активната антена, процесорната, захранващата част и мястото за съхранение на информация. Това е размер горе-долу на една нормална раница.

По-важен е друг елемент – малките клетки задължително трябва да са до клас на излъчване от E10. Тоест антените да излъчват с мощност до 10 W (вата). Освен тях, операторите ще могат да ползват и по-слабите антени от класове E0 до E2, които са с мощност от няколко миливата (mW) до 2 W. Това е над 25 и 50 пъти по-слаби излъчвания, отколкото традиционните базови станции. ЕК сравнява тяхната мощност с тези на традиционните WiFi рутери.

За по-мощния клас E10 има и конкретни ограничения с цел осигуряване на безопасност. Подобни клетки трябва да се разполагат на височина от минимум 2.2 метра в открити пространства, за да има дистанция от преминаващите хора. За закрити помещения, като стадиони, търговски центрове, летища и други, минималното им поставяне е на височина от 4 метра.

Регулацията ще важи за територията на целия Европейски съюз и влиза в сила през първите дни на 2022 г.

Защо е важна

stck-5g-user-cases

Новите правила ще премахнат необходимостта от съгласуване за разполагането на сравнително малка по размери и мощност инфраструктура в гъстонаселените райони. Предвид слабото използване на подобни клетки, в много държави правилата за тях са сходни като на традиционните базови станции.

В България за последните се изисква издаване на ново разрешително за нормален строеж, дори при модернизация на оборудването, което не налага конструктивни промени. Крайният резултат е, че дори при преминаването от 3G към 4G във вече готови обекти, операторите плащат и чакат като за нови базови станции. Самият процес отнема между 12 и 24 месеца и коства десетки милиони левове само за разрешителни.

Българското Народно събрание трябва да гласува промени в Закона за устройство на територията, които ще облекчат строителния контрол при модернизация на базовите станции. Процедурата по замерванията на излъчванията ще остане непроменена.

Поставянето на микро и нано клетките на операторите в отделна категория, която ползва облекчения на ниво ЕС, ще се отрази и в България. Което ще позволи на телекомите по-бързо да изградят допълващи мрежи за високоскоростна връзка като част от 5G.

Свързани статии

Back to top button