IT БИЗНЕСНОВИНИ

„Сирма Груп“ отчете ръст на приходите, но по-ниска печалба през 2019 г.

Сирма Груп“ обяви ръст на приходите си през 2019 г., но и понижение на печалбата спрямо предходната година. Това показват междинните консолидирани финансови резултати на технологичния холдинг, които бяха публикувани на техния сайт. Постъпленията се увеличават с 4.7% до 61.45 млн. лева, докато нетната печалба се свива с 38% от 6.8 млн. лева до 4.2 млн. лева.

Причината за последното не е изрично коментирана от „Сирма“ в отчета ѝ. Спадът на печалбата може да се проследи до увеличението на разходите, както оперативните, така и тези за персонала. Кумулативно харчовете на холдинга нарастват с около 10% от 50.7 млн. до 56.1 млн. лева за 2019 г. Тези за персонала се увеличават с малко под 1.5 млн. лева, а оперативните с почти 4 млн. лева.

Обявеното намерение на „Сирма Груп“ да направи обратно изкупуване на акции до 20 млн. лева, с което ефективно да слезе от Българската фондова борса през следващите две години все още не се е материализирало. Според доклада, разходите по това перо през 2019 г. са дори по-ниски спрямо 2018 г. 206 хил. лева срещу 772 хил. лева.

Все още с фокус България

Въпреки, че IT индустрията в България е основно ориентирана за чуждите пазари, основния за холдинга все още е местния. Той съставлява 37% от общите продажби или около 23 млн. лева. Следва САЩ с 19.4% или приходи за 2019 г. от 11.9 млн. лева. Великобритания е третият по големина пазари на „Сирма Груп“ с 18.9% дял или постъпления от 11.6 млн. лева.

Подобно съотношение е когато се направи подобна разбивка и по вида дейност – IT услугите доминират с 64% дял от приходите или 39.4 млн. лева, докато продажбата на софтуерни продукти формира 32% от постъпленията или 19.4 млн. лева. В първата категория са включени и редица дейности, като интеграция, консултантска дейност и инфраструктура под наем.

Приоритет за изкуствения интелект

Sirma-group-holdings

Софтуерните продукти са по-интересната част от бизнеса на „Сирма Груп“. Холдингът върна изцяло под своята шапка най-известната българска компания за разработването на решения базирани на изкуствен интелект (АИ) – „Онтотекст“. Тя вече оперира под името „Сирма Ей Ай“ (Sirma AI), като все още звеното в САЩ е запазило старото си наименование. Техният продукт GraphDB е един от водещите в света за графично представяне на бази данни чрез изкуствен интелект.

„Сирма Груп“ разполага с още няколко разработки, които са базирани на AI технология. SenpAI е подобна платформа с изкуствен интелект, която е предназначена за бизнеса и помага за обработката на големи бази данни. Друг продукт, който се възползва от AI възможностите е системата Diabetes:M на „Сирма Медикъл Системс“, която позволява проследяване и контролиране на кръвната захар и анализира ситуацията с дадените пациенти.

Трансформация на бизнеса

sirma-group

Друг силен елемент в портфолиото на „Сирма“ са софтуерните решения ориентирани към финансовия и застрахователен сектор. Те отчитат силен ръст на приходите и печалбата. За сметка на тях, холдингът тепърва ще развива нови сфери, като анализ на потребителско поведение, вече споменатите решения в областта на здравеопазването и др. Там звената все още не могат да излязат на печалба.

Въпреки перспективите на по-малките дружества в рамките на холдинга, все още почит половината приходи идват по линия на на „Сирма Солюшънс“. Компанията отговаря за система интеграция, IT услуги, бизнес консултация и предлагането на собствени софтуерни решения. Постъпленията ѝ обаче намаляват от 37.7 млн. лева на 32.9 млн. лева през 2019 г., което свива и нетната ѝ печалба от 1.8 млн. лева на 1 млн. лева.

Определено, холдингът се опитва постепенно да намали зависимостта си от тази компания, но все още перспективните сфери, като софтуерни платформи и продукти с AI възможности тепърва ще разкриват потенциала си.

Свързани статии

Back to top button