НОВИНИТЕЛЕКОМИ

Приходите и печалбата на „Теленор“ продължават да растат с умерени темпове

Представянето на по-новия и малко по-скъп абонаментен план „Тотал+“ вече дава първите видими ефекти за „Теленор“. Телекомът отново отчита повишение на приходите, както и на средномесечните постъпления на абонат (ARPU), при стагнираща потребителска база. Това показват финансовите резултати на оператора за третото тримесечие.

Въпреки смяната на собствеността на „Теленор“ през втората половина на 2018 г. компанията продължава да обявява своето представяне на всеки три месеца, макар и да не е длъжна да го прави, защото вече не е публична компания. Просто данните не са толкова подробни, колкото големите таблици на предходния собственик Telenor Group.

Ефектите на новия „Тотал+“

total-plus-telenor

Приходите на „Теленор“ и нейната печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) се увеличават с почти идентичен темп от 1.6% и 1.8% (съответно) на годишна база. Постъпленията достигат 193 млн. лева, най-вече, заради по-големия ARPU на потребителите. Той се увеличава с 8% спрямо същия период миналата година и през юли-септември вече е 15.90 лева. Което означава, че абонатите на компанията плащат повече за услугите, които ползват.

Резултатът беше очакван, предвид факта, че представеният в края на май нов план „Тотал+“ реално повиши цените на пакетите с включен мобилен интернет. От „Теленор“ обявиха, че това се прави заради добавения безплатен трафик към някои онлайн приложения и интегрирането на някои външни стрийминг услуги за музика и видео.

Темпът на растеж на общите приходи не е толкова впечатляващ, което най-вероятно се дължи на няколко фактора. Първият е леко стагниращата и свиваща се абонатна база, която вече е от 3.08 млн. души. Това е вследствие на продължаващия процес на консолидация на договорите и SIM картите на потребителите. Хората все повече преминават от 2-3 карти към един договор. Добрата новина е, че на тримесечна база „Теленор“ добавя около 40 хил. абоната спрямо ситуацията през април-юни. Вторият фактор е в наличието на редица външни дигитални услуги, партньорството с които включва и някакви разходи.

Бъдещето на фокуса

PPF Group CEE Assets

Поради тези фактори, печалбата на „Теленор“ има сходен темп на растеж, като приходите. От телекома обявяват, че ръстът от 1.8% на EBITDA до 93 млн. лева за третото тримесечие се дължи на „увеличението на приходите и подобряване на ефективността на компанията“.

Резултатите на „Теленор“ доста контрастират спрямо тези на A1 за третото тримесечие, които отчитат ръст от над 11% на постъпленията. Една от потенциалните причини за това разминаване може да се намери в пакетните предложения. „Теленор“ доставя само мобилна услуга и постепенно започна да налага дигитално съдържание. Докато A1 има пълно портфолио – мобилни предложения, фиксиран интернет и ТВ, бизнес услуги, дори собствени ТВ канали.

Ще е любопитно да се проследи тенденцията в края на годината, тъй като засега тя е целият телеком пазар да растеж при това с не лоши темпове. В по-дългосрочен план ситуацията може да стане още по-интересна, след като собственикът на „Теленор“ чешкият фонд PPF Group обяви, че купува CME, които притежават bTV. Интеграцията между медийна компания и мобилен оператор може да промени динамиката на бизнеса и пазара. Сделката се чака да премине през регулаторно одобрение до средата на 2020 г.

Следващата година се очаква да бъде ключова и по друго направление, тогава трите оператора имат намерения да пуснат своите 5G мрежи. Те осъществиха вече публични тестове на технологията, като „Теленор“ представи втори своите възможности през лятото.

Свързани статии

Back to top button