IT БИЗНЕСНОВИНИ

AI и бизнесът – нови работни места, но и недостиг на специалисти  

Изкуственият интелект (AI) вече започна да трансформира бизнеса из основи, независимо дали крайният потребител го усеща или не. Интеграцията на подобни решения вече тече с пълна сила. Съвсем скоро се очаква автоматизация на голямо количество процеси в рамките на предприятията. Целият този процес ще видоизмени структурата и организацията на компаниите. Както и ще доведе до някои кардинални промени, свързани с тяхната ефективност и с разпределението на труда.

Един от големите проблеми е, че все още трудно може да се направи оценка какви ще са мащабите и проблемите вследствие на тези трансформации. През последните седмици излязоха два доклада свързани с интеграцията на AI в бизнеса.

Първият е на Deloitte и той показва какви са очакванията на бизнеса относно налагането на решения основани на изкуствен интелект. Вторият е изготвен по поръчка на Hewlett-Packard Enterprise (HPE) и разглежда ефектите, които AI ще има върху предприятията. Двете проучвания са осъществени чрез запитвания сред големи компании и корпорации по света.


Трите оператора в момента използват временно честоти за своите 5G тестове


Ако ги разгледаме поотделно ще може да си отговорим само на част от въпросите, които изникват при автоматизацията на процесите. Като комбинираме изводите от тях се формира доста по-ясна картина за ефектите от налагането на AI в бизнеса.

Основните изводи са, че цялостната структура на компаниите ще бъде трансформиране вследствие на изкуствения интелект. Това ще доведе до създаването на милиони нови работни места. Но ще отвори и значителен дефицит на квалифицирани специалисти.

Структурни промени

network-4465291_1920

Покрай дигитализирането на компаниите, особено големите корпорации вече започнаха да заменят значителна част от монотонната работа, с автоматизирани системи. Например структуриране или анализ на данни, обмен на документи и много други. До голяма степен те вече са интегрирани в различни корпоративни софтуер решения за управление (ERP, CRM и други системи). Amazon дори използва такива алгоритми, за да уволнява свои неефективни служители.


Компаниите очакват интеграцията на AI да създаде около 2.4 млн. нови работни места


Следващата стъпка, според доклада на Deloitte е тези процеси да станат интелигентни. Тъй като в момента те изискват доста допълнително внимание и ръчно настройване от служителите. Възможността софтуерът самостоятелно да осъществява все повече операции по цялата верига отваря нови хоризонти за бизнеса. Най-големият е значителното повишаване на продуктивността.

Всичко това може да елиминира необходимостта от служители, които извършват проста механична дейност. Но ще създаде много нови работни места, които имат за цел да допълват работата на AI алгоритмите. Според доклада на Deloitte, само в рамките на следващите три години, големите компании ще имат нужда от 2.4 млн. нови служители или около 27% ръст на работните места. Комбинацията между човек и машина ще става все по-ключова в големия бизнес.

Неизвестният баланс

tech-specialist

Новосъздадените работни места ще имат своята уловка – те ще изискват кадри с доста добри познания в определени области. Бизнесът в България и в голяма част по света изпитва все повече недостиг на квалифицирани служители, особено такива, които да могат да работят с нови технологии и IT.

В доклада на Deloitte не става ясно дали и колко от нискоквалифицираните работни места ще бъдат елиминирани. Което прави невъзможно изчисляването на крайния нетен баланс.


Бизнесът не са изчислили, дали трябва да преквалифицират служители или не, за да посрещнат дефицита от квалифицирани кадри


Още по-лошото е, че самия бизнес все още не знае какво да прави с настоящите си служители, които не биха паснали в новата структура. Дали да ги преквалифицира според новите си нужди или да търси нови. Близо две трети от компаниите участвали в проучването на Deloitte не са изчислили този фактор.

Проучването на HPE допълва картината, че ако бизнеса не вземе мерки, това ще доведе до голямо разминаване между търсенето на компаниите и предлагането на трудовия пазар. Според доклада, за да може интеграцията на AI в работните процеси да бъде успешно и максимално ефективно е необходимо служителите да имат доста добри технически познания в съответните области.

scalefocus-academy

В изследването на HPE директно се препоръчва компаниите да използват наличния си ресурс и да го преквалифицират навреме, за да могат да посрещнат все по-голямото търсене на специалисти.

Сред другите два проблема, които технологичния гигант очертава е наличието на прекалено много AI решения. Голямото разнообразие може в един момент да доведе до противоположния ефект, като фрагментира процесите. Също така да обърка служителите и мениджърите при взимането на адекватни решения.

Третият проблем, очертан в доклада на HPE е липсата на достатъчно развита технологична инфраструктура в голяма част от бизнеса. Това може да включва недостатъчен или неоптимизиран за AI решения хардуер или дори липсата на единни софтуерни решения, които да позволят лесната му интеграция.

Безкрайните приложения

analytics-chart-data

Приложенията на AI за бизнеса са наистина необятни, както разбрахме, това може да бъде нож с две остриета. HPE очертават характерните решения в някои индустрии и потенциалните предизвикателства във всяка една от тях.

Първият сектор е финансовият, като в момента изкуственият интелект е най-ефективен при засичането на измами. Интересното е, че индустрията е доста отворена към иновации и близо две трети от запитаните компании използват или планират в краткосрочен план да използват AI.


Изкуственият интелект е много ефективен за предотвратяване на финансови измами


Другите приложения са свързани с клиентското обслужване и спазванията на различни изисквания и регулации, като например GDPR в Европа. Основните проблеми са свързани най-вече с достъпа до информация, независимо, че компаниите разполагат с големи масиви от данни, те не винаги са достатъчни.

Втората разгледана индустрия е здравеопазването. Някои от най-известните AI програми са обучавани именно в тази сфера. Причината е, че доста често има доста налична информация, която може да се анализира и да се постави диагноза на пациентите. Здравните заведения все още я слагат на заден план, като предпочитат да използват AI за следене на състоянието на пациентите и за справяне с документацията.

Липсата на квалифицирани кадри, които да работят максимално ефективно с новите алгоритми е сред основните проблеми, с които се сблъскват от здравната индустрия.

Ocado-tech-1

Любопитна е ситуацията в производството. Там, доста технологични напреднали компании вече автоматизират своите поточни линии или част от процесите. Но истинските приложения на AI са в друга сфера.

За производителите, това е анализът на информацията от различните индустриални машини и възможността да се предвиди кои от тях и кога имат нужда от поддръжка или замяна. Чрез алгоритмите може да се избегне времето, в което дадена поточна линия не работи, заради ремонтни дейности.

Друго приложение е в оптимизирането на дизайна на новите продукти и намаляването на техническата работа по неговото изчистване. Това подобрява и качеството на крайната продукция. Цялостното интегриране на комплексни AI системи е основното предизвикателство при производителите.

Свързани статии

Back to top button