НОВИНИТЕХНОЛОГИИ

Amazon съкращава служители с помощта на AI

Изкуственият интелект (AI) не е задължително да вземе работното ви място, но може да ви уволни. Това се превръща в реалност в един от технологичните гиганти – Amazon. Компанията е известна със своите строги условия в логистичните и разпределителни центрове по света. В тях, служителите са притискани да изпълняват тежки нормативи и са заплашени с уволнение ако не ги покрият.

Един на десет

Бързината и качеството, което предоставя Amazon в своите доставки, има своята цена. Някои работници в тези центрове дори нямат време да отидат до тоалетна, за да могат да изпълнят зададените им дневни цели. Интернет гигантът е безкомпромисен, като в документи, изтекли до медиите, се оказва че в рамките на една година, са уволнени около 300 служители, при това само в един от тези центрове в Балтимор, САЩ. Причината е, за това, че не са успели да покрият своите нормативи.


Стриктната политика за ефективността на Amazon води до ежегодното уволняване на над 10% от служителите ѝ.


Същият център в Балтимор, разполага с около 2 500 служители. Което показва, че Amazon е готов да съкращава около 10% от своя персонал всяка година, само и само поради съображения за ефективност. Това са данните само за един от 75-те разпределителни центрове, с които компанията разполага по света. При над 125 хил. служители, това означава, че около 12 хил. души може би губят своята работа, заради непокриване на тежките нормативи.

Amazon Employee

Автоматизация на уволнението

Ефективността не е заложена само за служителите в разпределителните центрове. За да може още по-прецизно да се оценява работата на десетките хиляди служители, голяма част от процесите в тази насока са автоматизирани. Следенето на нормативите и продуктивността на работниците става автоматично. Алгоритмите не само сравняват дали даден служител покрива своите нормативи, но могат автоматично да създават предупреждения, че някой не се справя, а впоследствие, дори да го уволнят.

Така може AI да не замени работата им в разпределителните центрове за момента, но може да доведе до тяхното освобождаване.


Алгоритмите на Amazon могат автоматично да предупреждават, а впоследствие и да уволнят служители.


Служителите се оплакват, че условията в Amazon са нечовешки и са предназначени за роботи, отколкото за хора. Оказва се, че донякъде това се дължи на факта, че тяхното представяне се следи от автоматизирани системи. Проблемите при всеки алгоритъм не е толкова в неговото съществуване, а по-скоро в зададените параметри.

Основният показател, който системата на Amazon следи в логистичните ѝ центрове е „неактивно време“ (ToT). Ако даден служител му е възложена задачата да сканира баркодове и поеме по-голяма почивка, алгоритмите ще създадат предупреждение, че той „се мотае“. При натрупване на подобни провинения работникът може да бъде уволнен. Проблемът е, че този показател е индискриминативен – той не се съобразява с контекст, дали става дума за обедна почивка, отиване до тоалетна или друго.

Повечето служители са уволнени обикновено по две причини – слаба продуктивност или тенденция за по-слаба такава. Първата е, че не оправдават напълно нормативите, втората – най-вероятно, затова, че има систематични предупреждения за прекалено голямо ToT.

Amazon Fulfillment

Безкомпромисността на корпорациите

Тези безкомпромисни параметри са причината за тежките условия на работниците на Amazon в дистрибуционните им центрове. AI и автоматизацията на процесите, всъщност премахват механична работа, която в доста американски компании се върши на ръка.

В повечето фирми в САЩ, служителите и/или екипите се следят по различни ключови показатели (KPI). Обикновено се взимат мерки, когато не се спазват или нивата са твърде ниски. Поради тази причина, дори без алгоритми, работниците, особено в големите компании, са просто едни числа в Excel-ски таблици. При оптимизиране на дейността, именно на такава база се взимат решения, колко и кои служители да бъдат съкратени.

Amazon просто автоматизира тези процеси. Което не отговаря на въпроса, дали все пак нейните изисквания към служителите не са твърде непосилни?

Свързани статии

Back to top button