НОВИНИТЕЛЕКОМИ

„Виваком“ затвърждава растежа на сектора през първата половина на 2023 г.

Виваком“ затвърждава растежа на телеком сектора през първата половина на 2023 г. Компанията отчита силни приходи, печалба и сравнително добър ръст на абонатите в повечето подсегменти. Това показва финансовия отчет на собственика на българския телеком – балканската United Group. През периода, също така е финализирана продажбата на мобилните кули на групата, включително и тези на „Виваком“.

Резултатите на компанията потвърждават тенденциите в сектора, който е движен от индексацията на цените, заради инфлацията, обновените мобилни планове, пакетните предложения и предоставянето на допълнителни услуги. Диверсификацията вече е задължителен елемент за растежа на един телеком. Особено ако той иска да запази високите маржове на печалба. Затова „Йеттел“ вече навлиза по-ударно на пазара за платена телевизия и домашен интернет.

Отличникът на групата

Приходите на „Виваком“ нарастват с 9% през първото полугодие на годината и достигат 308 млн. евро. Това е поредният период на растеж на телекома, движен от няколко фактора. Консолидацията и прибавянето на нови абонати, инфлацията и съответно индексацията на цените, както и преминаването на все повече пакетни услуги и по-скъпи мобилни планове.

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) също върви в позитивна посока. Тя достига 148 млн. евро и вече е малко под 50% от постъпленията на оператора. Също така, „Виваком“ отговаря за 30% от EBITDA на цялата United Group, докато при приходите този дял е само 23%. Единственото по-голямо звено в балканската телеком група е добавеното през миналата година гръцко подразделение Nova Greece. То формира 30% от приходите, но при печалбата допринася за 27%.

Отличният бизнес резултат се пренася и в друг ключов показател – средномесечния приход от абонат или ARPU. Той се увеличава до 11.6 евро, което е близо удвояване за последните пет години.

При абонатите също има растеж, основно движен от финализираните придобивания на „Виваком“. През последните две години, телекомът купи няколко регионални по-малки оператора, с които увеличи клиентската си база, но по-важното – оптичната си инфраструктура. Потребителите на платена кабелна ТВ нарастват с 10% до 502 хил., а тези на сателитна (DTH) със 7% до 273 хил. Интернет клиентите се увеличават само с 3% до 617 хил. Мобилните абонати също бележат ръст и вече са 3.27 млн., като почти се изравняват с тези на „Йеттел“.

Аутсорсинг ефекти

mobile-cell-antenna

Капиталовите инвестиции намаляват с 10% до 40 млн. евро. За причини се посочват понижаването на предоставяното потребителско телеком оборудване (CPE или модеми, ТВ приставки и др.), както и намалени инвестиции в мобилната инфраструктура. „Виваком“.

Телекомът отдели и впоследствие продаде мобилните си кули на саудитската TAWAL. Във финансовия си доклад на United Group се посочва, че трансакцията е получила регулаторно одобрение през август и е финализирана. Това означава, че капиталовите инвестиции на „Виваком“ в мобилния сегмент от втората половина на 2023 г. нататък ще се ограничат само до лицензите и таксите за радиочестотите.

Решението и сделката беше направена на ниво група. Тя включи и противоречивата трансакция на мобилната инфраструктура на „Булсатком“. Историята накратко – бизнесменът Спас Русев получава заем от United Group, с който придобива сателитния оператор, като в замяна балканският телеком получава мобилната и фиксирана инфраструктура. Първата я интегрира в отделеното дружество, което и продава, а втората я предава на своето местно звено „Виваком“. Последната част от сделката все още преминава регулаторно одобрение, след оспорване от конкурентите.

Силните лидери

Позитивната тенденция не обхваща само „Виваком“, а е характерна за всички основни играчи. „А1 България“ и „Йеттел“ също отчитат стабилни ръстове на приходите. Това е повече от очаквано. Благоприятните фактори за това обхващат и трите компании – инфлацията и индексацията, засиленото предлагане на дигитални услуги, пакетни предложения и накрая новите мобилни планове. Последните включват т.нар. „неограничено“ ползване, което се наложи на пазара от 2021 г. Както и 5G мобилна връзка.

„А1 България“ продължава тенденцията от миналата година да е лидер по приходи. Операторът измести „Виваком“ от лидерското място след дългогодишно преследване. „Йеттел“ е традиционно трети в този сегмент.

При печалбата ситуацията е малко по-различна. „Виваком“ е лидер с 1 млн. евро повече EBITDA от „А1 България“. Първата компания обаче има по-голяма ефективност, защото постига този резултат на база по-малко приходи. „Йеттел“ от своя страна е единствената от трите, която отчита понижение на EBITDA през първото полугодие. Мобилният оператор вече навлезе в сегмента на фиксираните услуги, но тепърва ще се налага в този сегмент. Това е и голямата разлика спрямо останалите двама.

При ARPU-то, паритет отново има при „Виваком“, но този път с „Йеттел“. Двете компании вървят с еднакви стойности през последната година. За първото полугодие на 2023 г. тя е 11.6 евро.

Свързани статии

Back to top button