АНАЛИЗИТЕЛЕКОМИ

„Виваком“ през 2022 г.: На крилете на растежа от придобивания

През последните години финансовата ситуация на „Виваком“ стана доста енигматична. Тримесечните и годишни резултати от United Group станаха достъпни само за акционери, но от време на време успяват да изтекат за някой период. За разлика от „А1 България“, които все още се водят публична компания и регулярно обявяват своите данни, въпреки, че за тримесечията намалиха информацията по някои показатели. „Йеттел“ досега също спазва публикуване, макар и само два пъти в годината – за полугодието и в края.

На годишна база може да се направи анализ за „Виваком“, но със закъснение от почти година и то използвайки данни от няколко публични източника. Нещо такова ще се опитаме да формираме в настоящия обзорен материал. Приходите и печалбата на „Виваком“ са взети от публикувания в края на септември консолидиран финансов отчет в Търговския регистър. Данните за абонатите са взети от последния доклад на компанията-майка United Group, който покрива деветмесечието на изминалата година.

Като цяло, „Виваком“ отчита добър растеж през 2022 г., който е проследим и при другите два телекома. Специално при абонатите, компанията има значителен ръст, генериран най-вече от приключените едно след друго поредица от придобивания за последните две години. Телекомът купи няколко малки, но важни регионални кабелни и интернет оператора. За някои от сделките продължават съдебни спорове, но засега „Виваком“ надделява и при тях.

В крак със сектора

Резултатите на „Виваком“ за 2022 г. следват наложените тенденции за растеж на целия сектор, вече обявени от техните два основни конкурента. Приходите нарастват със 7.8% на годишна база до 596 млн. евро. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) се увеличава с 11% до 278 млн. евро. В консолидирания отчет се предоставя нетната печалба и тя от своя страна нараства с 25% до 126 млн. евро. Прави впечатление увеличаването на повечето оперативни разходи, най-вероятно заради силната инфлация през 2022 г.

За сметка на това „Виваком“ намалява перото за персонала, като сумите за заплати се понижават с минималното 3 млн. лева, което предполага намаляването на броя на служителите през 2022 г. В отчета към Търговския регистър е записано и точно с колко от 5 054 на 4 548 души.

В публично достъпния документ имаме и доста подробна разбивка на капиталовите разходи. Тези за изграждане на мрежата са за 36 млн. лева за 2022 г., от които са изпълнени 14 млн. до края на миналата година. Още 6.8 млн. лева са за доставка на мрежово оборудване, от които е доставена една трета. Последното перо е за хардуер и софтуер, който през 2022 г. е на стойност 7.3 млн. лева. Общо, компанията е сключила договори за инвестиции на стойност 50 млн. лева (25.7 млн. евро), но повечето от тях ще бъдат доставени и изпълнени през следващи периоди.

Ефектите на вливанията и отделянията

United-Group-Tawal-TowerCo

Ситуацията с капиталовите разходи ще търпи известна промяна през настоящата 2023 г. Още през октомври 2022 г., „Виваком“ отделя мобилните си кули в дъщерно дружество „Юнайтед Тауърс България“. То, заедно с останалите подобни мобилни активи на United Group бяха продадени в края на изминалата година на саудитската TAWAL. В последния финансов отчет за шестмесечието (който ще разгледаме в последващ материал) е записано, че сделката е преминала регулаторно одобрение през август и вече е финализирана. Това ще премахне инвестициите в крайната мобилна инфраструктура.

По-голям ефект обаче имат вливанията на придобитите през последните две години по-малки кабелни и интернет оператори. През 2022 г. към структурата на „Виваком“ ефективно са добавени „Нет 1“, „КомНет София“ и „Цифрова Кабелна Телевизия“ (N3). Съдебната и регулаторна битка продължава за „Нетуъркс“, както и за придобиването на фиксираната мрежа на „Булсатком“, която беше прехвърлена в края на изминалата година.

Резултатът от тези придобивания обаче е доста явно видим при абонатите на „Виваком“. Във вече разглеждания от нас отчет на United Group за деветте месеца на 2022 г. компанията надминава бройката от 3 млн. потребителя на мобилни услуги – 3.197 млн. Големите скокове са при фиксираните абонати. Тези на платена телевизия се увеличават до 726 хил. и превръщат „Виваком“ в лидер в сегмента, изпреварвайки дългогодишния властелин „Булсатком“, което беше потвърдено в годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията. Потребителите на домашен интернет достигат 602 хил. и така се бетонира също лидерската позиция на компанията, като досега тя беше оспорвана между телекома и „А1 България“.

Загуба на ключова позиция

При сравняването на трите телекома през 2022 г. излизат някои интересни тенденции. Всички отчитат ръст на приходите и EBITDA. Изминалата година обаче формира още едно голямо разместване, за което имаше само косвени индикации, но вече те са потвърдени на годишна база. „Виваком“ вече не е лидер по по общи приходи в телеком сектора.

Той е изместен от „А1 България“, който отчита значителен ръст на постъпленията от над 11% за миналата година. Телекомът става лидер с приходи от 640 млн. евро, срещу 596 млн. евро спрямо своя пряк конкурент. Това се случва, въпреки, че „Виваком“ има възходяща траектория при абонатите на всички сегменти. В мобилния, компанията продължава да скъсява разликата, особено спрямо втория по клиенти „Йеттел“. Вече споменахме, че „Виваком“ е лидер при ТВ и интернет доставката. Компанията също така се изравнява с „Йеттел“ по средногодишен приход от абонат (ARPU) където и двете отчитат по 10.5 евро по този ключов показател.

Обяснението е просто – „А1 България“ придобива системния интегратор „Стемо“ през 2022 г., който засили постъпленията на компанията. Което превърна телекомът в лидер в тази нетипична за сектора ниша и показа една засега успешна стратегия за диверсификация на бизнеса. Както ще се уверим, тези тенденции продължават и през първата половина на 2023 г.

Свързани статии

Back to top button