НОВИНИТЕЛЕКОМИ

КРС с приложения за измерване качеството на интернета и сравнение на телеком офертите

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) изгради и пусна платформа за измерване на качеството на интернет и такава за сравнение на телеком офертите. Първата работи по сходен начин със Speedtest на международната компания Ookla, но целта ѝ е да предостави по-насочена и обща информация за свързаността в България. Освен нея, регулаторът показа още няколко дигитални придобивки, които имат за цел да засилят електронното управление и прозрачност на телеком сектора.

Сред тях се включва е-платформа за административно обслужване на бизнеса и потребителите, система за сравнение на тарифите и услугите, които предоставят операторите, както и мобилно приложение за предупреждение за неосъзнат роуминг. КРС обяви и представи официално тази поръчка през октомври 2020 г., като времето ѝ за изпълнение беше около една година. Цената на всичко е около 1 млн. лева, предоставени по европейска линия по Оперативна програма „Добро управление“ и е изпълнена от компанията „Инфосистемс“.

Новите придобивки на КРС са част от усилията на държавните институции за изграждане на електронно управление. Комисията още планира да изгради единен и публичен регистър за мобилните мрежи в страната, в който ще се описват местоположението, техническите параметри, излъчванията и замерванията на различните базови станции. Както и създаване на специална лаборатория за сертифициране и контрол на комуникационните устройства. Тези две действия са оставени за следващ етап по изграждането на електронната система за управление на КРС.

Държавният Speedtest

crc-speedtest

Първата нова система е за измерване на качеството на интернет връзката. Това се осъществява от самите потребители и може да бъде достъпна ТУК или през мобилно приложение за iOS и Android (CRC Network Quality). Решението работи по начин доста сходен с популярното аналогично приложение Speedtest на Ookla. Разликата е, че дава малко по-подробна информация, не сравнява различни сървъри, но изисква задължителен имейл адрес и достъп до локацията на устройството.

Подобно на Ookla, новото приложение на КРС ще може да натрупва данни и след време да представи доста широка картина за състоянието на интернет доставките в страната. Това зависи от активността на потребителите – ако повече българи правят подобни замервания, а някои и по-редовни такива, тогава ще има достатъчно информация за това.

Въпросът е – необходимо ли е подобна платформа, като от години имаме Speedtest? Отговорът е по-скоро уклончив – може би. Като интерфейс, решението на Ookla е по-лесно за ползване и по-популярно. Но като регионални възможности и като проверка на абсолютното качество на интернет връзката, те са по-скоро в полза на приложението на КРС. Също така, при Speedtest резултатите са променливи, заради различните сървъри, от които се правят замерванията.

Сравнение на телеком оферти

CRC-Compare-Tool

Друг полезен за потребителите онлайн инструмент, който регулатора пуска през декември е портала за сравнение на различни оферти за телеком услуги. Той позволява на операторите да интегрират своите планове със съответните параметри. След което те се сортират и могат да се сравняват според нуждите на потребителите.

Платформата позволява да се разглеждат почти всички основни фиксирани и мобилни услуги. Както за бизнес, така и за частни клиенти. Предплатени или абонаментни планове, като последните могат да бъдат между 12 и 24 месеца. Клиентите, могат да зададат основни параметри, като например какъв бюджет разполагат. За фиксираните услуги важен такъв е населеното място.

Основният проблем е, колко оператори ще въведат своите оферти и дали ще успяват да ги обновяват редовно. За момента в платформата са въведени единствено примерни тарифи и няколко такива на „А1 България“. Да приемем, че големите телекоми ще се включат, но ще зависи до колко малките ще решат да участват в тази система. Освен това, поне на пръв поглед тя няма да показва временните промоции, като коледните такива например.

Другите нововъведения

crc-roaming-protect

Последното практично за потребителите нововъведение е по-специализирано. Става дума за мобилно приложение (Roaming Protect BG), което показва и ви известява ако сте в ситуация на т.нар. „несъзнателен роуминг“. Това се получава, когато сте в близост между две различни национални мрежи (например българска и сръбска) и устройството ви се „закачи“ в роуминг, без да разберете.

Случаите в които то може да ви послужи са доста частни. Приложението е практично ако живеете или посещавате места които са в непосредствена близост до граница със страна, която не е членка на Европейския съюз. Засега това са Сърбия, Турция и Северна Македония. Решението ще събира информацията натрупана от едни потребители и ще може да показва на всички, кои са точките, в които има опасност от такъв неосъзнат роуминг.

Последната платформа е по-скоро административна и тя предоставя по-голямата част от необходимия обмен на документи между операторите и регулатора да става изцяло по електронен път. Подновяване на лицензи, попълване на въпросници, входиране на документи и др.

Следващи стъпки

cell-measerments-ncoza-2

КРС вече е стартирала две големи обществени поръчки през 2021 г. за по-доброто следене на качеството на телеком услугите в страната. Първата е за създаване на единен регистър на всички базови станции на мобилните оператори. В него ще се показват местоположенията, разрешителните, излъчването, замерванията на всяка от клетките им. През ноември, тя е възложена за изпълнение от „Сиенсис“, която е дала оферта от 1.65 млн. лева.

Втората голяма поръчка е за изграждането на лаборатория в която да се сертифицират и тестват различни системи, оборудване и устройства свързани с телекомуникациите. При нея все още няма обявена компания за изпълнител, като тя е пусната в края на септември 2021 г. Прогнозната ѝ стойност е за 3.7 млн. лева.

Свързани статии

Back to top button