НОВИНИТЕЛЕКОМИ

Световната телеком индустрия ще се възстанови през 2023 г.

Коронавирус пандемията оказва влияние на телеком сектора, като в световен мащаб се очаква компаниите да понесат спад на приходите от 2.7% през настоящата 2020 г. Секторът ще се върне към минимален растеж през идната 2021 г. Пълното възстановяване до нивата от 2019 г. ще се случи чак през 2023 г. Това са прогнозите направени от анализаторската фирма Analysys Mason.

Ситуацията няма да бъде благоприятна за телеком сектора, дори с навлизането на 5G мобилните мрежи и услуги, заради ограниченото развитие на технологията през тази и следващата година. Друг фактор, е очакваното свиване на крайното потребление, което ще направи клиентите по-внимателни към преминаването на по-скъпи планове.

Изследването на Analysys Mason засега не кореспондира с тенденциите на българския пазар, като поне два от основните оператори обявиха, леко забавен, но стабилен ръст. Както на приходите, така и на печалбата си.

Общото положение по света

smartphone-people-use

Analysys Mason прогнозира, че световните телекоми ще отчетат понижение на постъпленията от 43 млрд. долара през 2020 г. През следващата година те ще се върнат на растеж от около 1%, но темповете на възстановяване ще са бавни.

Основната причина е, че операторите по света разчитат доста силно на приходи от крайните потребители. Те формират малко над две трети от общите и според анализаторите, съществуват редица рискове, които да ги понижат.

„Потребителските телеком услуги съставляват 68% от общите приходи, като те са доста издръжливи в условията на икономически кризи“, коментира Стивън Сейл, изследователски директор и съавтор на доклада. „Увеличението на безработицата, затварянето на редица бизнеси и цялостното понижение на икономическата активност ще доведе до драстично понижение на приходите“.

Спадът на постъпленията ще бъде компенсиран с по-малките инвестиции в инфраструктура през 2020 г. Причината за това е в коронавирус пандемията, която засегна веригата за доставки на оборудване. Като цяло, това беше една от причините за по-бавното разгръщане на 5G мрежите.

Висока доза оптимизъм остава факта, че телекомите ще бъдат сравнително леко засегнати от икономическите ефекти на пандемията. Освен това, покрай 5G и амбициите на повечето държави да поддържат технологичните нива на развитие, може да осигурят стабилни публични инвестиции в сектора.

Преориентиране на бизнеса

tv-remote-telecom

Цялостната икономическа ситуация засилва един процес, който тече от няколко години. Става дума за трансформирането на телекомите от обикновени оператори, към компании, които предлагат комплексни бизнес технологични решения. Явлението е познато под звучната дума „конвергенция“ на мобилните, фиксирани и дигитални услуги.

Преориентирането към бизнес клиенти също е част от този процес. Все повече, телекомите предлагат максимално завършени решения за дигитализация на компаниите. По време на пандемията беше ясно проследимо и при българските телекоми, като и трите силно промотираха подобен тип услуги.

Конвергенцията също така подтиква операторите да инвестират в стрийминг платформи и да предлагат все повече съдържание. Също тенденция отпреди кризата, която пандемията просто засилва като процес.

5G и вендорите

ericsson-frozen-antenna

Развитието на 5G мрежите и тяхното монетизиране ще бъде важен компонент във възстановяването. Отново погледите ще са насочени повече към бизнес клиентите, тъй като новата технология може да допринесе много по-голяма добавена стойност за компаниите и другите сектори.

5G ще засили автоматизацията в редица предприятия и индустрии. Включително и в телеком сектора, където подобни решения ще позволят по-добро клиентско обслужване и понижаване на разходите.

Вендорите също ще бъдат изправени пред трудности. Тук влияние няма да играе само пандемията, но и геополитическите фактори. В стремеж да се ограничи зависимостта на операторите само от един доставчик на оборудване, вече се подбират няколко. Един например отговаря за радио мрежата, друг за опорната. Това прави пазара за мрежово оборудване малко по-сложен и по-трудно да се печелят наистина големи поръчки.

България в крак с положителните тенденции

AlexanderDimitrov_RadomirMilanov-sap-a1-partnership

Повечето от изброените в доклада на Analysys Mason елементи са тенденции, които са обичайни за пазара. До голяма степен, неща като конвергенцията и дигитализацията на бизнеса са процеси, които вървят от години, но просто пандемията ги засили.

Българските телекоми за момента не изпитват големи финансови затруднения. „A1 България“ и „Теленор“ обявиха част от своите счетоводни резултати през 2020 г. и засега се движат с умерен растеж на основните показатели. Като цяло и трите оператора следват тенденцията да разширяват своите услуги отвъд тези на традиционните телекоми. Например, „A1 България“ сключи стратегическо партньорство със SAP и реално се превърна и в системен интегратор.

Рисковите икономически фактори, които се изброяват в доклада важат с пълна сила за българските оператори. Макар, да има вече обявени две 5G мрежи, телекомите действат бавно и предпазливо с новата технология, като тепърва ще разберем как ще я монетизират. Окрупняването в страната се реализира повече със смяна на собствеността на две от ключовите компании на пазара през последните три години.

Свързани статии

Back to top button