НОВИНИТЕЛЕКОМИ

Opensignal: Най-бързата 5G мрежа е в Саудитска Арабия

Специализираната телеком платформа Opensignal е анализирала скоростите на мобилните мрежи в няколко държави, в които вече има търговска услуга от пето поколение (5G). Заключенията на фирмата са повече от интересни, като обобщение може да се каже, че поне в началото качеството ще зависи не само от новата инфраструктура, но и от старата 4G такава. Данните обаче показват, че новата 5G мрежа, може да компенсира в дългосрочен план, по-слабо изградени такива от предходните поколения.

Изненадващият лидер

opensignal-mobile-speeds-2020

Предвид търговската и технологична война, която водят Китай и САЩ е близо до ума, да се предположи, че двете страни трябва да се борят първото място по скорости и качество на сигнала. Според Opensignal това не е така. Изненадващо първо място заема Саудитска Арабия, следвана от Канада и едва на трето е Южна Корея, за която може да се каже, че редовно се опитва да бъде сред лидерите при изградените мобилни мрежи през годините.

От разгледаните 12 страни, САЩ е на предпоследното място, като е единствено пред Великобритания. Китай не фигурира като цяло, но в изследването е включен Хонконг, който заема осмата позиция и се води район под специалната юрисдикция на Пекин.

Тези данни обаче са смесени – тоест това е средната стойност на скоростите едновременно, които се предоставят от 4G и 5G мрежите в тези държави. Ако тръгнем да сравняваме само за тези от новата технология, тогава отново Саудитска Арабия заема първото място, а Южна Корея заема второто. С доста голяма разлика под тях е Австралия и Тайван. По този показател на последно място е САЩ, а Хонконг отново е осми.

Въпрос на скорост

opensignal-5g-vs-4g-speeds-2020

Предимствата на 5G спрямо предходните технологии не се изразяват само в по-високи скорости. Въпреки, че това е най-очевидната разлика поне в началото. В лидерът Саудитска Арабия разликата между 4G и петото поколение по този показател е над 14 пъти – 414.2 Mbps срещу 28.9 Mbps. В някои държави, като САЩ например, разликата е под два пъти – 50.9 срещу 28.9 Mbps съответно.

Причините за големите разлики са разнообразни. От честотите, които се използват за новите и стари мрежи, до постигнатото до момента качество на 4G услугите. Примерът със Саудитска Арабия показва, че страна, която с предишното поколение е изоставала с възможностите на своята мобилна връзка, чрез 5G може не само да компенсира това, но и да излезе напред.

Наличност на услугите

opensignal-5g-availability-2020

Специфичното за всяко едно ново поколение мобилни технологии е, че на операторите им отнема време докато модернизират своята инфраструктура. Съответно да осигурят голямо покритие, капацитет и като цяло – наличност на новите услуги. Този показател е времето, в което потребителите ползват най-високата налична технология в дадена мобилна мрежа. По отношение на 5G, Саудитска Арабия отново води с 34.4% и е следвана от по-малки по размер държави (и градове), като Кувейт с 29.1%, Хонконг с 26.1% и Южна Корея с 20%.

Размерът на страните, както и гъстотата на населението явно са основните фактори по този показател. САЩ са на сравнително предна позиция – пети, като това се дължи най-вече на факта, че в страната се използват дълги честоти на 600 MHz, които осигуряват по-голямо покритие. Миксът от спектри, е ключов при доставянето на качествена 5G услуга, допълват от Opensignal.

Поуки за България

5g-bulgaria-smartphone

Опитът на тези 12 държави може да се използва, за да се развият по правилен начин 5G мрежите в България. Страната ни все още преодолява голямо количество натрупани през годините регулаторни и правни пречки, които забавят новата технология. От 2021 г. се очаква те да бъдат преодолени и трите оператора да пуснат новата услуга за българските потребители.

България има силни позиции в скоростите на 4G ако проследим данните от друга платформа – Speedtest на Ookla. Там, през юли страната ни е на девето място по мобилна връзка и е единствената, в която няма 5G мрежа от първите десет.

Много по-ключов компонент ще са честотите, които ще са налични за операторите за развитието на новите услуги. Българското правителство ще понижи тарифите за голяма част от неизползвания спектър от 1 януари 2021 г. Тук се включват основните честоти за 5G като 3.6 GHz, както и допълващи за 4G, като 2 GHz и др.

Важен елемент е дали правителството, регулатора и операторите успеят да се договорят за пълното освобождаване на лентите в 700 MHz, така че да има ресурс и за трите компании. Тези честоти ще са необходими за постигането на национално покритие на 5G.

Свързани статии

Back to top button