НОВИНИТЕЛЕКОМИ

Пандемията ще понижи приходите на телекомите за 2020 г.

Коронавирус пандемията, замразената до голяма степен търговия и социалната изолация ще изправи световната икономика пред сериозни изпитания. Някои сектори ще са по-уязвими, други – ще могат да устоят по-дълго и по-ефективно на потенциалния спад. Така например, ако сега гейм индустрията, стрийминг и видеоконферентните услуги отчитат ръстове, то при продължаване на ситуацията през следващите месеци, те също ще усетят негативните последствия.

Телекомите са сред тези бизнеси, които ще могат да устоят на тези бурни времена, но и те няма да бъдат подминати от спадове на приходите през 2020 г. Според специализираната консултантска фирма Analysys Mason, коронавирус пандемията ще понижи постъпленията на операторите с 3.4% за цялата година. Това въпреки, фактите, че в момента интернет мрежите са едно от малкото неща, които крепят бизнесите, адаптирали се към дигитална дейност, да функционират. Както и са в основата на комуникацията на властите и гражданите за преодоляване на пандемията.

Ръстът на трафика и потреблението по време на социалната дистанцираност няма да има същия позитивен ефект на общите приходи за годината. Причината се крие във факта, че като се завърти колелото на затворени бизнеси, повишена безработица и цялостно намалени доходи едновременно на корпоративните и крайни клиенти, това ще се отрази и на телекомите.

Общите тенденции

graph-economy-trend

Приходите на операторите ще се свият с 3.4% на годишна база през 2020 г. в развитите пазари. Печалбите се очаква да понесат по-слаб удар, като понижението на тази преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) се очаква да се понижи с не повече от 2%. Телекомите ще компенсират общият спад с оптимизация на разходите, като най-много ще са засегнати капиталовите инвестиции (CAPEX) или с други думи – тези в модернизация на мрежите. Данните са за 32 държави, от които повечето от Западна Европа, някои от Централна, Нова Зеландия, Турция, САЩ, Южна Корея, Канада, Мексико и Япония. Любопитно е, че Китай не е включена в изследването. България също не е представена.

Тези резултати ще са по-добри от представянето на цялата икономика в развитите държави. Брутният вътрешен продукт (БВП) ще потъне с цели 6.1% през 2020 г., като най-силен спад ще има през настоящото второ тримесечие, като възстановяването му до предходните стойности ще се очаква през последните месеци на годината. Близо 25% от служителите ще са неактивни през периода април-юни, като тук се включени безработните, със силно намалени работни часове и такива в неплатени или платени отпуски.

Ситуацията няма да е толкова черна, като от Analysys Mason очакват възстановяване до предишните нива през 2021 г., като всички сегменти на телекомите да се върнат бързо към растеж през последните месеци на 2020 г. и началото на следващата да се нормализира напълно обстановката.

Крайни срещу бизнес потребители

analysys-mason-telecom-costs

Въпреки тези мрачни прогнози, приходите на телекомите от крайни клиенти ще бъдат що-годе стабилни. Те ще се поддържат от работата от вкъщи, необходимостта от интернет и мобилна връзка, както и от различни развлекателни и информативни услуги, като платена телевизия и дигитални платформи за стрийминг и гейминг. Крайните клиенти съставляват около 68% от общите постъпления на операторите и не се очаква да пострадат сериозно. При тях спад се очаква да бъде в рамките на 2.6% за мобилни услуги, само 0.4% за фиксирани и 4.7% от ТВ доставка.

За сметка на тях, приходите от корпоративните и бизнес потребители ще потънат. Намалената икономическа активност, освобождаването на служители, затварянето (временно или за постоянно) на фирми ще съкрати рязко постъпленията на телекомите по това перо. Фиксираните услуги се очаква да спаднат с внушителните 10% през 2020 г. Мобилните няма да изостанат от тенденцията и ще се свият с 12%. Технологичните услуги, които телекомите предлагат на бизнеса няма да пострадат силно, като при тях само ще намали ръст от 8% на 6%.

Почти всички сегменти ще се върнат на минимален ръст или до нивата от този на предходната година през 2021 г.

Приоритизиране на инвестициите

analysys-mason-telecom-costs

 

Телекомите ще оптимизират част от разходите си, за да могат да посрещнат потенциалния спад на приходите. Най-силно ще пострадат инвестициите в инфраструктура. CAPEX ще спадне с 3.7%, като освен за компенсация и балансиране на паричния поток, той ще бъде повлиян и от намалените производствени мощности на доставчиците на оборудване.

Фиксираните мрежи са изправени пред изпитание от повишения трафик и затова инвестициите в тях дори ще се увеличат. Очакванията са това да бъде с 12%, като най-вече ще се вложи в подсилване и допълнително разгръщане на оптичните мрежи.

ee-5g-landscape

При мобилните ситуацията ще е различна в зависимост от региона. Основняит акцент през 2020 г. трябваше да е пускането на мрежите от пето поколение (5G). Китай и САЩ обявиха, че ще ускорят разгръщането им, независимо от пандемията. Докато първата страна е в ситуация да го направи, като при тях опасността от коронавируса намалява, то в Щатите много ще зависи от това колко силно ще се развие там заразата. Все пак се очакват финансови стимули за операторите, отпуснати от федералното правителство, за да няма изоставане.

В Европа ситуацията е съвсем различна. 5G ще премине на заден план, както за операторите, така и за правителствата. Някои от последните вече забавят ключовите търгове за радиочестоти, които ще позволят тяхното разгръщане. Това е ситуацията в Австрия, Франция, Португалия и Испания. Точни прогнози за Стария континент не са направени. За САЩ и другите развити държави се очаква ръст с 8% на инвестициите в 5G.

Свързани статии

Back to top button