IT БИЗНЕСНОВИНИ

Стартъпите поискаха държавна помощ по време на извънредното положение

Браншовите организации на стартиращите компании в България поискаха специални мерки и държавна помощ, докато трае извънредното положение, наложено заради пандемията от коронавируса COVID-19. Според тях, стартъпите са изключително уязвими, поради факта, че влагат приходите си в развойна дейност и не разполагат с финансови буфери. Българската стартъп асоциация (BESCO), Българската асоциация за дялово и рисково финансиране (BVCA), предприемаческата организация Endeavor и фондът Move.bg предложиха на Министерски съвет конкретни мерки за смекчаване на удара върху тях.

Уязвими компании

business-chairs-company-coworking

Браншовите организации са на мнение, че „същината на стартиращите компании е такава, че те са в етап на развитие, където извършват предимно развойна дейност и реинвестират всичките си приходи в разработки и развитие. Съответно те нямат активи и спестявания и това ги прави много уязвими в ситуация на криза“.

По техни изчисления, в стартъп екосистемата в момента работят около 15 хил. души. Извънредното положение, по думи на браншовите организации може да доведе до фалит на „голяма част от компаниите или потърсят перспективи за развитие извън България“. Те допълват, че основните мерки, трябва да са насочени в осигуряването на свежи средства, което ще им позволи да преодолеят проблемите.

Ускорени инвестиции

fond-of-fonds-logo

Основното действие, за което организациите апелират е до ускорен достъп до новите механизми за рискови инвестиции. По-конкретно до ресурсите управлявани от Фонда на фондовете, създаден по оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“. Той стои зад финансирането на акселератора Innovation Accelerator и инвестиционния фонд New Vision 3, последният основан от NEVEQ и партньори.

Основната молба на стартъпите е да се спрат временните изисквания за набиране на капитал от трети страни. Това ще позволи на мениджърите на фондовете да инвестират бързо разпределените към тях средства директно, без да се преминава процедура по одобрение и търсене на допълнителни външни инвеститори. В общи линии това ще отблокира потенциални средства от около 450 млн. лева към малките и средни предприятия в България.

От друга страна ще се създаде предпоставка за занижен контрол, към кои компании ще бъдат разпределени инвестициите. Това може да се окаже проблем, защото голяма част от стартъпите по принцип не издържат, заради бизнес модел, пазарна конюктура или други фактор. Така, някои вложения може да се окаже, че просто финансират дружества, които са били на ръба на фалита и преди да бъде наложено извънредното положение.

Пари отвсякъде

euro-money-1

Другите мерки, за които призовават стартъп организациите е България да натисне за повече средства от различните международни и европейски финансови инструменти и програми. Включително и от спешния капитал отпуснат за намаляване на ефектите от пандемията от COVID-19.

Последната идея за осигуряване на свежи инвестиции е, стартъпите да се възползват от парите, които Българската банка за развитие ще разполага за подпомагане на местния бизнес в извънредната ситуация.

Браншовите организации на стартиращите компании също настояват, фирмите от сектора да им бъде осигурена отсрочка на задълженията към държавата. Най-вече по отношение на изплащането на осигуровки на заплатите на служителите на стартъпите.

Свързани статии

Back to top button