НОВИНИТЕЛЕКОМИТЕХНОЛОГИИ

Международната организация ICNIRP затегна контрола върху 5G устройствата

Международната комисия за предпазване от не-йонизиращи лъчения (ICNIRP) публикува новите си препоръки за излъчване на устройства за мобилни мрежи от пето поколение (5G). Промените засягат един от двата основни елемента при регулиране на електромагнитните лъчения – специфичен коефициент на поглъщане (SAR). Той се използва при всички мобилни устройства, които ползват клетъчна връзка – обикновени мобилни телефони, смартфони, таблети и др.

ICNIRP е независима научна организация, финансирана основно от публични източници, като нейните препоръки се използват като база за изготвяне на регулациите свързани с електромагнитните излъчвания по света. Световната здравна организация, Европейския съюз и много други държави, разчитат на нейната експертна оценка в тази сфера. Поради тази причина, ревизията на ICNIRP най-вероятно ще бъде възприета за стандарт при сертифициране на 5G устройствата през следващите години.

Микровълните на прицел

frequency

Ревизираните препоръки на ICNIRP добавят към SAR лимитите и по-високите честоти, които доскоро не бяхa разглеждани детайлно. Причината се състоеше в това, че през последните над 20 години, откогато са последните приети насоки на организацията, устройства, които работеха на честоти над 6GHz нямаше. Мобилните мрежи ползваха ленти под 3.6GHz, безжичните WiFi само разглеждаха ползването на 6GHz, а Bluetooth връзката е в диапазона около 2.4-2.5GHz.

С навлизане на 5G мобилните мрежи, смартфоните, таблетите и останалите свързани устройства ще започнат да ползват микровълнови честоти (познати и като милиметрови), като 25GHz например. SAR лимитите, които са възприети в момента по света обхващат само лентите до 10GHz.

Повече за това дали е вредно 5G за здравето тук:

cellular-tower-5gICNIRP променя насоките, като в документа от 1998 г. беше записано, че ограниченията за SAR важат в излъчвания до 10GHz, сега са наложени специфични максимално допустими нива от 6GHz до 100GHz. С което се обхваща целия милиметров радиоспектър.

Лимитите са разделени, както и при по-дългите вълни на три компонента – SAR за цялото тяло, за максимално излагане на лъчение на определени части на тялото и временно такова до шест минути.

Очаквани корекции

Промените на ICNIRP са очаквани, като от организацията обявиха пред TechTrends през 2019 г., че заради навлизането на 5G, ще ревизират нивата на излъчване в милиметровия диапазон. Опасенията на комисията бяха, че поради по-насочения профил на сигнала, това ще засяга повече хората, които ползват новите устройства, а не околните, които не разчитат на технологията.

Заради това, ICNIRP променят SAR ограниченията, докато лимитите при плътността на излъчване остават същите. Именно последния показател е от по-голямо значение за телекомите при изграждането на техните мобилни мрежи (било то 5G или други). Плътността на излъчване се замерва преди всяка промяна на базова станция или клетка на операторите и е обект на държавна регулация. В България тези лимити са в пъти по-строги от обявените от ICNIRP и приетите в Европа, Северна Америка и Азия.

SAR от своя страна ще окаже влияние повече върху производителите на устройства, тъй като те трябва да се съобразяват с тях. Показателят също подлежи на регулация и на сертификация в отделните региони. България е възприела лимитите и процеса на стандартизация на ЕС, който следва определените от ICNIRP препоръки. Мобилните оператори са засегнати по-скоро индиректно, като при тях повече зависи да настроят мрежата така че, да работи ефикасно с одобрените устройства.

Свързани статии

Back to top button