НОВИНИТЕЛЕКОМИ

Европа няма да забрани Huawei, засега

Европейската комисия (ЕК) препоръча да се създаде единен подход при изграждането на мобилни мрежи от пето поколение (5G). Изпълнителният орган на Европейския съюз (ЕС) излезе с няколко предложения, с които да се адресират опасенията при киберсигурността на новата инфраструктура.

Идеята е да може да се осигури безопасно ползване на новите мобилни мрежи, особено предвид международните обвинения за ползване на оборудването на Huawei като потенциален риск в тази насока.

По този начин, Обединена Европа се разграничава от взимането на конкретно и крайно решение за забрана на мрежовите решения на китайския производител. Последното беше желано от САЩ, които ползват различни лостове за оказване на влияние на отделни държави-членки на ЕС. Реално от Брюксел застават зад желанието на Асоциацията на операторите и телекомуникационните доставчици (GSMA), които настояха именно за такива мерки, вместо директна забрана на определени компании, като Huawei.

European Union flags

Мерки на национално ниво

Европейската комисия ги разделя в общи линии на две части своите предложения. Първите са мерки, които да се осъществят на национално ниво от всяка държава-членка. ЕК е задала на всяка страна да направи оценка на риска на своята настояща или бъдеща 5G инфраструктура до края на юни тази година.

Следващата задача е да се обновят изискванията свързани със сигурността при изграждането и поддържането на оборудването за публични мрежи. Те ще важат с особена сила, особено когато се използват нови радиочестоти предназначени за 5G. Изискванията трябва да включват задължителни клаузи към мрежовите доставчици, които да осигурят максимална сигурност на системата. Държавите трябва да оценят различни рискове за националната сигурност – от технически, до такива свързани с вендори извън ЕС (това да се чете – Huawei и ZTE).

Всичко това след това ще се координира на наднационално ниво. Самите държави, ще могат да забраняват на определени компании да оперират на тяхна територия, ако преценят, че не отговарят на местните стандарти по сигурността. Което означава, че за момента да няма директна заплаха за Huawei, китайският гигант не е застрахован от последващи действия в Европа.

Европейска комисия брюксел

Мерки на ниво ЕС

Покрай оценката на риска на отделните държави-членки, те ще поддържат координация помежду си и заедно с ЕК и Европейската агенция по киберсигурност (ENISA) ще трябва да изготвят цялостен доклад на ниво ЕС до 1 октомври 2019 г. След което страните от Съюза ще се разберат за конкретни мерки спрямо вендорите, които да се ползват на национално ниво. Те могат да включват изискването на определени сертификати, тестване, конкретни действия по контрол, както и маркиране на продукти и производители, които се смятат за рискови.

С други думи, окончателното решение на ЕС спрямо казуса с Huawei ще очакваме най-рано през есента. Ако държавите-членки се разберат, че компанията и нейните продукти представлява риск за сигурността на мрежите, все пак може да се стигне до забрана, било то частична или пълна.

Свързани статии

Back to top button