НОВИНИТЕЛЕКОМИ

„А1 България“ през 2023 г.: Стабилен растеж и отделянето на мобилните кули

Изминалата 2023 г. може да се каже, че е доста благотворна за един от двата напълно конвергирани телекома в България. „А1 България“ отчита стабилен растеж по почти всички финансови показатели и най-високи приходи в историята си. Това става на фона на увеличение на фиксираните и мобилни абонати. Като първите имат основна тежест в увеличението на постъпленията на компанията, а допълнителна дожбавя предоставянето на системна интеграция и бизнес услуги.

Сред останалите акценти през изминалата година за „А1 България“ са повишените капиталови инвестиции, заради честотите в 700MHz и 800MHz и отделянето на мобилните кули на ниво група в друго дружество. Това беше направено на ниво група и новата компания вече дебютира на фондовата борса във Виена.

Резултатите на компанията и сравнението им с тези на „Йеттел“ от 21 март показват, че истински стабилен ръст се постига в момента само с пълна конвергираност на услугите. При „А1 България“ освен силни позиции във фиксираните предложения, компанията изгради и добър бизнес със системна интеграция, като дори е лидер на този пазар.

Рекордните приходи

A1 FY2023 results Infographic

За изминалата година, приходите на „А1 България“ се увеличават с 17.1% и вече достигат рекордната стойност от 750 млн. евро. От компанията-майка Telekom Austsria Group (TAG) отбелязват, че това е историческо рекордно ниво. В анализа на австрийската група се посочва още, че той се дължи на „благоприятните“ условия на българския пазар. Роля играе и индексацията, която е описана като „ценообразуване, което предпазва стойността“.

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) отчита дори по-голям ръст от 19.4% и достига 305 млн. евро. Макар да звучи внушително, като дял спрямо приходите или т.нар. марж на годишна база тя се качва минимално – от 39.7% на 40.5%. Но остава доста висок, спрямо предишни години и периоди, когато е била под 30%.

Приходите от фиксирани услуги са водещи с 31% ръст, докато мобилните – 8.8%. Роля за отличните резултати има и бизнеса на системна интеграция на „А1 България“, както и бизнес услугите за свързаност и киберсигруност. За нея няма точна разбивка на приходите и ръста, но се отбелязва, че през последното тримесечие на 2023 г. те имат най-голяма тежест за този период. Тогава са приключени и два големи проекта за интеграция се отбелязва още в доклада на TAG.

Абонати и другите показатели

a1-store-grand-mall

През последните няколко години, „А1 България“ разчита на плавно увеличение на абонатите на фиксирани услуги. За съжаление от повече от година, TAG спря да дава разбивка за клиентите на платена ТВ. В настоящият годишен отчет само се отбелязва, че точно тези абонати придават тежест при увеличението на приходите.

Потребителите домашен интернет следват зададената по-горе тенденция за плавно увеличение – те нарастват от 518 хил. на 526 хил. през 2023 г. За сметка на това мобилните клиенти варират през последните години – ту нагоре, ту надолу. За изминалата такава, „А1 България“ отчита все пак ръст от 0.5% до 3.776 млн. Средномесечният приход от абонат се качва също стабилно от 7 евро през 2022 г. до 7.6 евро през изминалата година.

През 2023 г. т.нар. churn rate за компанията е доста висок. Това е показателят, който показва делът на клиенти, които са прекратили своите договори. За „А1 България“ през изминалата година достига 2.1%, движен най-вече от големия брой отказали се клиенти на предплатени услуги.

Кули и честоти

A1 Bulgaria Base Station in Sofia

Капиталовите инвестиции или тези в инфраструктура също бележат ръст. През 2023 г. те достигат 137 млн. евро спрямо 108 млн. евро през 2022 г. Разликата от 25 млн. евро обаче е почти толкова, колкото са допълнителните такси за освободените за телекомите честотни ленти в 700MHz и 800MHz. „Йеттел“ заплати за тях 22 млн. евро, с което почти се припокрива ръста на инвестициите на „А1 България“.

Във втората половина на 2023 г. цялата TAG изнесе в отделно дружество всичките мобилни кули в групата. Те включват само физическите обекти, без активното оборудване. След което новата фирма беше листната на фондовата борса във Виена. Според TAG ефектът върху оперативната дейност е минимален, но това позволява на групата да намали своя дълг с 1 млрд. евро.

Тази редукция не е отразена в таблиците във финансовия отчет и за 2023 г. компанията-майка на „А1 България“ има общо задължения от 2.6 млрд. евро. Нивата са сравнително по-ниски спрямо тези на United Group (собственикът на „Виваком“) и телеком активите на PPF Group („Йеттел България“).

Свързани статии

Back to top button