НОВИНИТЕЛЕКОМИ

Телекомите и държавата се споразумяха за индексацията

Телекомите и държавата се споразумяха за параметрите на индексацията при вече сключените абонаментни договори. Преговорите бяха водени от основната браншова организация Алианс на технологичната индустрия (АТИ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това се случва след силен обществен и политически натиск за промяна на общите условия и заплаха от колективни искове от клиенти.

Настоящата клауза за индексация на цените фигурира от поне десетилетие в общите условия на абонаментните планове на основните оператори. Тя беше активирана едва през 2022 г., след засилената покрай пандемията инфлация. Повишаването на общите цени продължи с по-високи темпове през същата година, което наложи дори по-голямо оскъпяване на телеком договорите през 2023 г. Което превърна индексацията в практика и тя се пренесе почти органично през настоящата година.

Отворени договори и дефлация

ATI I KZP 2

Промените включват редица мерки, които самите телекоми предложиха веднага след засилването на обществения и политически дебат по темата. Първата и най-широко дискутирана такава е за отваряне на договорите. Тоест, потребителите ще могат да прекратят без предизвестие и неустойки контракта си в рамките на месец след като оператора е обявил промяната на цените. Тази мярка е най-обсъждана във времето, като до началото на 2024 г. два от телекомите са били за, но третият голям играч не се е съгласил.

Втората голяма промяна е въвеждането на опция, операторите не само да покачват цените, но и да ги намаляват в случай на дефлация. Това се случва, когато имаме негативна инфлация през предходната година. Тя се налага след решение на Районния съд в Пловдив по дело на абонат на „А1 България“, който съди оператора, заради индексацията. Магистратите заключват, че имаме неравнопоставеност на страните, ако телекомът може само да увеличава цените, но не и да ги намалява, като използва един и същи индекс. Предвид факта, че клаузите по договорите в тази насока са идентични между трите основни оператора, промяната с включването на дефлацията ще парира потенциални нови съдебни производства.

Последните корекции са за вдигане на минималния праг от 2% годишна инфлация/дефлация, за да се активира клаузата за индексация. Досега повечето компании бяха записали в общите си условия, че ако поскъпването на цените не надвиши 1% няма да се правят корекции. Сега, този праг се вдига на 2% и вече важи равнопоставено, както при отчетена инфлация, така и при регистрирана дефлация. Трите телекома се задължават да променят условията по своите договори в рамките на три месеца, като те влизат в сила от 1 януари 2025 г.

Поскъпване на две скорости

Telecom-indexation-two-speeds

Въпреки, че клаузата за индексация изглежда абсолютно идентична между трите основно оператора, се оказва, че това е само привидно. „А1 България“ и „Йеттел“ взимат средногодишния показател за инфлация по българската метрика и затова през 2024 г. обявиха поскъпване на цените с 9.7%. „Виваком“ обаче взима годишния показател само за декември 2023 г. В предходните години, когато имаше корекция на цените, разликата между двата не беше толкова голяма – 1-2 процентни пункта. Но през 2023 г. този за декември е 4.7%, което накара „Виваком“ да повиши месечните такси с двойно по-малка стъпка спрямо конкурентите си.

Тази разлика шокира потребители и даде по-силни лостове за натиск от страна на политиците, които решиха да поемат случая. В съобщението на АТИ не става ясно точно кой индекс ще се вземе от телекомите. Предвид факта, че и трите ще изменят заедно своите общи условия можем да предположим, че ще използват само един показател.

Колко ще са ефективни договорените промени – на пръв поглед изглеждат справедливи. За месец се отварят договорите и всеки, който иска да смени оператора ще може да се възползва. Въвежда се равнопоставеност с включването на дефлацията и опцията за понижаването на цените.

Има две уловки и една неизвестна. Първата е, че предвид уеднаквяването на условията за индексация потребителите няма да имат реален избор – всеки един от операторите ще прави подобни промени на цените при необходимите условия. Втората е свързана с дефлацията – в съвременната икономика тя се проявява сравнително рядко и още по-рядко се задържа в рамките на година и надминава установения праг от 2%. Неизвестното е свързано с това какви планове ще предложат операторите, които няма да подлежат на индексация. Но подобно споразумение с КЗП е определено крачка в правилната посока.

Свързани статии

Back to top button