IT БИЗНЕСНОВИНИТЕХНОЛОГИИ

БАСКОМ: На прага сме на Петата индустриална революция

На прага сме на Петата индустриална революция, докато Четвъртата все още се разгръща. Като тя ще е свързана с последните развития в технологиите за изкуствен интелект (AI) и очакваното масово разгръщане през следващите години. Това поставя България на кръстопът. Защото софтуерната индустрия у нас е на световно ниво, но дигитализацията на българската икономика и институции изостава значително. Което може да изстреля страната ни сред най-иновативните сили в света или да ни пратят при най-изостаналите. За този вододел предупреди Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) при представянето на своя ежегоден доклад.

Конкретно, софтуерната индустрия в България запазва силния си растеж през 2022 г. и дори завишава амбициите си да се превърне в една от най-големите икономически сектори през следващите пет години. Опасенията за недостига на кадри остават и са една от най-големите спирачки в бранша. Българските компании остават позитивни и не очакват големите съкращения сред IT гигантите по света да им окажат подобен ефект. Едно наум остава факта, че родните дружества работят основно за износ и глобалните тенденции ще им повлияят в един момент.

Браншовата организация подчерта още няколко неща. Целият ICT сектор в България скоро ще съставлява един от най-големите в икономиката на страната, като до пет години може да стане дори и водещ.

Призив за цялостна дигитализация

sofware-code-programming

Интересни предупреждения отправи Доброслав Димитров, председател на БАСКОМ, относно технологичните тенденции и как те може да повлияят на световната икономика и развитие през следващите години. Те са свързани с последните пробиви в рамките на алгоритмите за изкуствен интелект (AI). Той описва част от развитията през 2022 г. и тези които предстоят като фундаментални и дори част от „Петата индустриална революция“. Това е препратка от водещото мнение, че автоматизацията и свръхсвързаността ще доведат до Четвърта такава.


dobroslav-dimitrov-imperia-online-quote„Някои компании си мислят, че могат да се включат или не в Индустрия 4.0, няма такова нещо – това е революция, от която се възползваш или тя те помита“ Доброслав Димитров, Imperia Online


„Няма такова нещо като Индустрия 4.0 – има Четвърта индустриална революция“, заяви Доброслав Димитров при представянето на доклада. „Някои компании си мислят, че могат да се включат или не, няма такова нещо – това е революция, от която се възползваш или тя те помита“, допълни той.

Аргументът му е, че Петата индустриална революция „чука на вратата“ и това са пробивите в AI сегмента. Те също ще трансформират начина ни на работа и процесите ще са съпоставими с процесите от 90-те години, когато дигитализацията и навлизането на интернет започнаха да навлизат масово.

Тези процеси са изключително важни за развитието на България. Защото от една страна, софтуерната индустрия в страната е на най-високо световно ниво. От друга, държавата ни като публична и бизнес дигитализация е на последно място в Европейския съюз (ЕС). Димитров коментира, че България може да се възползва от трансформационните процеси и така страната ни да стане водеща при тях. Но и съществува опасността да изостане значително ако пропусне този шанс.


dobroslav-dimitrov-imperia-online-quote„Българската IT индустрия е от световна класа, но в същото време икономиката ни е на последно място по дигитализация в ЕС“ Доброслав Димитров, Imperia Online


„Българската IT индустрия е от световна класа, но в същото време икономиката ни е на последно място по дигитализация в ЕС“, коментира Димитров. „Има огромна бездна, която трябва да стопим, за да може сме конкурентноспособни. Ако не се обединим има огромна заплаха да изостанем значително“, предупреди той.

Силен растеж

Bulgaria-software-industry-2022

Софтуерната индустрия отчита растеж от 26.5% на годишна база през 2021 г., а през настоящата прогнозата е той да се запази в рамките на 25.9%. Финансовото изражение за 2022 г. е приходите да са около 7.34 млрд. лева. Според Доброслав Димитров коментира, че тези данни са дори консервативни и има вероятност ръстът на сектора да надмине 30% на годишна база.

Секторът вече съставлява 4.5% от Брутния вътрешен продукт на страната (БВП). В рамките на 11 години делът на софтуерната индустрия в българската икономика се увеличава над четири пъти.

Заетите в сектора са около 50 хил. души, като на годишна база нарастват с около 5 хил. специалиста. Именно, наличието на подготвени кадри ще е основният фактор за потенциала на растеж на софтуерната индустрия. Тази теза е подчертавана многократно през годините, както от БАСКОМ, така и от други браншови организации, като Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).

Двете си сътрудничат в различни области, като например при подобряване на регулациите на т.нар. „сини карти“ – разрешителни за работа на квалифицирани специалисти от чужбина. Както и при различни образователни реформи, инициативи и партньорства.

Продължаващи оптимизъм и проблеми

pc-sale-programmer-software

БАСКОМ запазва позитивната перспектива за развитието на бранша. В рамките на пет години софтуерната индустрия очаква да удвои своите приходи и те да надхвърлят 15 млрд. лева. Служителите да се увеличат до малко над 79 хил. души и да се създадат около 34 хил. нови работни места.

Ситуацията с набирането на кадрите продължава да е основният проблем за софтуерните компании. Според Филип Мутафис, член на борда на БАСКОМ, за да се запълнят тези нови 34 хил. работни места, трябва да се добавят по 5-6 хил. души всяка година, а през 2026 г. новите попълнения да са 9 хил. Проблемът е, че в момента университетите генерират около 2 800 кадри, специализирани в IT сектора.

Мутафис е на мнение, че трябва да се засили създаването на таланти, които да могат да бъдат интегрирани в софтуерната индустрия, за да може да се продължат високите темпове на растеж. Интересно е да се отбележи, че според анкетата на БАСКОМ, нейните членове смятат, че коронавирус пандемията е била изключително позитивна за сектора. Това се дължи на факта, че тя наложи по-бърза и ударна дигитализация на редица бизнеси, което създаде повече работа на българските IT компании.

Свързани статии

Back to top button