НОВИНИТЕЛЕКОМИ

Устойчивото бъдеще на „Йетел“ в България

Всички искат да са зелени и устойчиви, но те използват това, за да „измият“ имиджа си пред обществото“. Този коментар на главния изпълнителен директор на „Йетел България“ Джейсън Кинг до голяма степен обрисува перфектно усилията на редица големи компании в тази сфера. Думи и фрази като „устойчива компания“, „кръгова икономика“ и много други стават част от корпоративния речник.

Тезата на Кинг и ръководството на телекома е, че „Йетел“ има дългогодишни традиции (още от „Глобул“) в екологичната сфера и усилия, които с ребрандирането се позволява да се засилят. Както и че да имат покритие, ангажиментите трябва да са наистина дългосрочни. Затова „Йетел“ обяви своята петгодишна стратегия с ясно изявени цели в посока на устойчивото развитие. Ключово според Кинг е, че тя е интегрирана в оперативната дейност.

Всичко това е систематизирано в първия (или „нулев“) доклад за 2021 г. за устойчиво развитие на „Йетел“. В него може да се намерят освен поставените цели за 2028 г., така и доста любопитни данни за оперативната дейност на компанията. Първите са интересно преплитане между ключови за телекомите сфери, такива в човешките ресурси и от корпоративната социална отговорност (CSR).

Новите цели

Yettel_Sustainable_Development_Strategy

В типичен стил за стратегия за устойчиво развитие, на първо място е поставена целта за намаляване на въглеродния отпечатък на компанията. Любопитното според доклада е, че той не е никак малък. Въглеродните емисии съставляват почти 89 хил. тона за 2021 г., което е лек ръст спрямо последните две години, когато са били около 82 хил. тона.

„ICT индустрията допринася 3-4% от глобалните вредни емисии, докато гражданската авиация – двойно по-малко“, коментира Михаела Калайджиева, директор „Корпоративна политика“ в „Йетел“. Тя допълни, че екологичният поглед не е нов за компанията, тъй като подобни инициативи съществуват още от 2004 г. Тогава операторът носеше името „Глобул“ и в цветовете на бранда пак доминираше зеления цвят.


mihaela-kalaidjieva-telenor„„ICT индустрията допринася 3-4% от глобалните вредни емисии, докато гражданската авиация – двойно по-малко“ Михаела Калайджиева, „Йетел“


„Йетел“ например формира около 60% от своето енергийно потребление от електрическата мрежа или 6.4 млн. kWh. То е следвано от около 35% или 3.76 млн. kWh от бензина. Природният газ съставлява под 5% от енергийната консумация, ако включим както директната му употреба, така и косвената през централното отопление. Т.нар. зелена енергия не влиза в микса на потребление на „Йетел“.

Към екологичните цели са още събиране на поне 127 тона електронни отпадъци до 2028 г. и 40% по-малко отпадъци от опаковки, създадени в рамките на дейността на компанията.

Другите два „стълба“ са основно свързани с човешките ресурси (или HR) и CSR активностите. Те включват по-силната интеграция на жените при техническите позиции, повишена дарителска дейност на служителите, тяхното ангажиране в комуникацията за устойчивото развитие като цяло, обучения и работа в тази насока с подизпълнителите.

5G като устойчива технология

telenor-5g-kv

Мобилните мрежи от пето поколение в момента са основния „фронт“ на съревнование между операторите. Трите телекома модернизират инфраструктурата си, за да може да предложат максимална бърза и надеждна връзка, с по-голямо покритие. Целта за развитието на 5G е ключова част от оперативната дейност и бизнеса на „Йетел“ и включването му е задължително.

Телекомът обещава до края на 2026 г. да осигури покритие на 85% от българското население. Като в градовете връзката да достига скорости от 1 Gbps. В доклада за 2021 г. са посочени и някои данни за развитието на мрежата на „Йетел“. Към момента, компанията е инсталирала около 1 000 5G базови станции, които осигуряват покритие на 49% от населението, но само 3% от територията на страната.

По двата показателя има още доста работа, за да се достигнат стойностите на 4G мрежата на „Йетел“. При населението тя осигурява 99.31% покритие, а спрямо територията на страната – 88.11%. Ключови за подобряване на втория показател и при двете поколения мрежи ще бъде освобождаването от военните на честотите в 700MHz и 800MHz, които после да бъдат предоставени на операторите.

Измива ли си наистина имиджа „Йетел“ с този доклад и поставените цели? И да, и не. Концепцията за устойчиво развитие е интегрирана доста добре, но е и с дългосрочен харкатер. Вклюва доста компоненти от CSR-а и HR-а, които създават такова усещане за изчистване на обществения имидж. Реалността е, че тази стратегия е част от по-голяма такава на компанията-майка – PPF Group. Която от своя страна е повлияна от чааст от регулациите, които Европейския съюз подготвя по посока устойчиво развитие.

Свързани статии

Back to top button