АНАЛИЗИТЕЛЕКОМИ

„А1 България“ през 2021 г.: Силен ръст, изграждане на 5G и опасения за инфлация

Телекомът засили финансовите си показатели, удвои инвестициите в мрежата си, но и предприе мерки в последния момент за нарастването на цените

Изминалата 2021 г. продължава да тенденцията за възход на„А1 България“. Телекомът записва ръст на приходите и печалбата, както през последното тримесечие, така и през цялата година. В същия момент, компанията работи усилено да спази намеренията си за пълна подмяна на мрежата, като удвоява инвестициите си в тази насока. Това показват финансовите отчети на собственика на българския оператор – Telekom Austria Group.

„А1 България“ обаче се притеснява, че засилващата се инфлация и най-вече повишаването на индустриалните цени на електроенергията ще повлияят на нейните резултати в бъдеще. Тези опасения се пренесоха към потребителите, след като в последните дни на 2021 г. операторът поиска индексация на цените на абонаментите за две години назад. С това обаче влезе в задочен спор с регулаторите в страната. Другите тенденции са, че отливът на абонати през 2021 г. е сравнително нисък, а средните приходи от тях се увеличават.

На крилете на успеха

Финансово, годината е изключително успешна за „А1 България“. Ръстът спрямо предходната се увеличава, както на приходите, така и на печалбата. Постъпленията достигат 574.1 млн. евро, което е с 11.7% повече спрямо предходната.

Да припомним, че през 2020 г. телекомът постигна минимален ръст от под 1% на годишна база, което показва, че компанията е на здравословни нива на растеж. В левово изражение, телекомът е вече стабилно с над 1 млрд. лева приходи на година – 1.122 млрд. лева. През последното тримесечие, постъпленията следват темпа на увеличение за 2021 г. Те нарастват с 11% до 151.9 млн. евро.

Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) също постига подобни здравословни нива на увеличение. За цялата 2021 г. тя нараства с 13.4% до 218.3 млн. евро. Темпът на ръст обаче намалява през последното тримесечие, когато е отчетен ръст от едва 8.8% до 50.4 млн. евро. Именно тази тенденция най-вероятно е предизвикала реакциите от последните два месеца на компанията за индексация на съществуващите договори и промени на цените на новите такива. В презентацията на Telekom Austria Group има изрична забележка, че оперативните разходи нарастват, заради инфлацията и по-скъпия ток.

Колебанията на абонатите

a1-xmas-decoration-hq

Мобилните абонати през последните години винаги са били нестабилен показател. В рамките на петилетка имаше всеобщ спад при всички телекоми, заради изчистването на неактивни SIM карти и преминаването от предплатени към абонаментни планове. През 2021 г. се забелязва стабилизиране и дори опити за ръст на мобилните абонати.

Данните на „А1 България“ за момента са разнопосочни и не могат да установят ясна тенденция. Първо, операторът спря да ги обявява на тримесечна база, което е породено от изисквания на Telekom Austria Group за по-малко споделяне на информация за потребителите като цяло.

Така в рамките на първата половина на 2021 г. имаме спад до 3.73 млн. мобилни абоната спрямо 3.75 млн. в края на 2020 г. Операторът затваря деветмесечието със скок на потребителите до 3.80 млн. В края на 2021 г. те падат отново до 3.74 млн., с което на годишна база имаме реален, но минимален спад от 0.2%.

Конкретно обяснение липсва, но нашата хипотеза е, покрай неограничените планове и по-евтините предложения през лятото да има повишен интерес към тези услуги, докато липсата на такива през зимата води до отлив. Тази теория може да се провери ако спадът продължи и през началото на 2022 г., покрай повишените цени на новите договори.

Фиксирана неизвестност и други показатели

A1 Group 5G Network Partners-2

Ситуацията също остава с фиксираните абонати. Както споменахме, Telekom Austria Group спря да предоставя разбивка на потребителите на интернет и на телевизия. От показателите е останал само този за общите фиксирани абонати. Предвид факта, че има доста такива на пакетни оферти е трудно да се направи оценка, колко са тези на домашен интернет и колко на платена ТВ.

За цялата 2021 г. този общ показател скача от 549 хил. на 567 хил., което представлява ръст от 3.3%. Разбивка на тримесечна база също отсъства, подобно на мобилните абонати. Има за полугодието, когато те са почти 554 хил., което означава, че „А1 България“ е добавила повечето от новите през втората половина на 2022 г.

Другите индикатори, които са ключови за един телеком също са сравнително положителни. Средномесечният абонат от потребител (ARPU) за 2021 г. се увеличава от 6 на 6.5 евро, което е ръст от 9.1%. То донякъде отразява и постепенното увеличение на цените покрай новите неограничени планове. Друг индикатор е т.нар. churn rate или отказът на стари абонати. При „А1 България“ за цялата 2021 г. е 1.4%, което е доста добре, предвид факта, че преди няколко години, компанията надминаваше 2%.

През октомври 2021 г. телекомът обяви, че планира да подмени напълно мобилната си мрежа си до 2024 г. През август беше обявено, че 5G инфраструктурата ще се изгражда с оборудване на Nokia и Ericsson. В годишния отчет на „А1 България“ виждаме, че българският оператор е удвоил своите капиталови инвестиции – от 57.2 млн. евро през 2020 г. на 102.9 млн. евро през изминалата година.

Скъпото начало на 2022 г.

a1-telenor-price-indexations

Основната забележка в отчета на Telekom Austria Group за България е отбелязаната инфлация. Българският оператор предприе няколко мерки, за да ограничи нейния ефект. От една страна са оптимизиране на вътрешните процеси, като по думите на „А1 България“ такива действия вече са предприети.

Проблемът е, че темповете на инфлация и рязкото поскъпване на електроенергията за бизнеса налагат корекция на цените за крайните клиенти. Затова, „А1 България“, а и другите два оператора, активираха  включената в договорите индексация, която е обвързана с годишната инфлация.

Два от телекомите поискаха такава не само за 2021 г., но и за 2020 г. Калкулирането на корекциите накуп обаче предизвика силен задочен спор с регулаторите. В крайна сметка трите оператора коригираха вече съществуващите договори с инфлацията само за 2021 г. Тя е в размер на 3.3% и което влиза в сила с февруарските сметки. Друга мярка е преразглеждането на предложенията за нови клиенти. Трите телекома промениха цените за мобилни услуги, а двата конвергирани – преформатираха тези и за фиксирани.

Свързани статии

Back to top button