IT БИЗНЕСНОВИНИ

Allterco ще търси 9 млн. лева от Българската фондова борса

Българската компания за Интернет на нещата (IoT) и телеком услуги Allterco ще пусне втора емисия акции на Българската фондова борса (БФБ). Целта е да се привлече допълнителен капитал от 9 млн. лева, като по-голямата част ще се използва за бъдещи инвестиции и развитие на бизнеса. Компанията вече е част от фондовите пазари, след като през 2016 г. излезе публична. Тогава бяха привлечени средства от 3.65 млн. лева.

Главният изпълнителен директор Димитър Димитров представи развитието на Allterco през последните няколко години и очерта плановете за следващите пред нея. Освен настоящата втора емисия акции, българската компания планира да излезе и на фондовата борса във Франкфурт. Това се очаква да се случи през 2023 г., като все още не са изяснени детайлите по тази идея.

Втората емисия

Allterco-Dimitrov-2

Във втората емисия на Allterco пуска на БФБ допълнителни три милиона акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна от 3 лева. Което означава, че ако пласира всичките си книжа, компанията ще привлече 9 млн. лева. Акциите са обикновени и могат да се заявят с предоставянето на предварителни права през борсови посредник „Карол“ до 10 октомври. Неофициалният аукцион е на 23 октомври.

При първичното-публично предлагане през 2016 г., Allterco пласира 2.5 млн. акции при заявени 1.5 млн. при цена от 1.45 лева за брой. Тогава, привлеченият капитал на компанията достигна 3.65 млн. лева.

Планираните инвестиции

allterco-portfolio

Новото финансиране ще отиде основно за инвестиции и разширяване на дейността. При презентацията, Димитър Димитров даде разбивка за трите основни направления, в които привлечения капитал ще бъде вложен.

Първото е за разширяване на дистрибуторската мрежа на Allterco. По това перо са предвидени средства от 1.32 млн. евро (2.58 млн. лева) Целта е да може да се увеличат продажбите и регионите, в които компанията оперира. За момента тя предлага основно своите продукти в Европа. IoT решенията ѝ от серията Shelly са популярни доста в централата част от континента, докато умният часовник за деца MyKi е повече активен в държавите от източната част. Освен разширяване на държавите и възможностите за продажби в настоящите пазари, САЩ е една апетитна цел за компанията. Другата такава е Китай, където са базирани основните производители и доставчици на решенията ѝ.

Второто направление е в изграждането на допълнителни логистични центрове и складове, които да са по-близо до крайните клиенти. Allterco в момента оперира основно с такава база в Китай, което може да създаде забавяния в доставките на продукти. Изграждането на складове в България и други ключови пазари ще е ключово за допълнителното развитие на компанията. Тук, планираните инвестиции са за 1.76 млн. евро или 3.44 млн. лева.

Последната посока на развитие е в разширяване на развойната дейност и инженерният екип на компанията в България. Димитров спомена, че се планира удвояване на служителите в тази насока. Той не конкретизира колко е персоналът на Allterco в момента, но в годишния отчет за 2019 г. те са общо 84 души. В крайна сметка, планираните средства тук са 1.32 млн. евро или 2.58 млн. лева.

Общият размер на инвестициите, които компанията смята да вложи при успешна втора емисия на БФБ е 8.66 млн. лева. Останалите около 340 хил. лева, най-вероятно ще са за такси и комисионни.

Големи амбиции и жадуван растеж

allterco-robotics

Настоящата 2020 г. е белязана от силен ръст на IoT решенията, като увеличението на приходите е с 65% на годишна база. От следващата година, Allterco планира разширяване на своите операции в посока Запад и Изток. САЩ, както споменахме, е едната голяма цел на компанията. Другата е Китай. Отделно през 2021 г. са планирани две нови IoT устройства, с което да разшири своето портфолио.

По-следващата 2022 г. ще е доста ключова. Не само, защото Allterco се надява да достигне продажби от 300 хил. устройства на месец, но и защото компанията ще атакува нова ниша. Това са IoT решения за индустриални цели, за момента продуктите ѝ са ориентира изцяло към крайните потребители – като това са умни прекъсвачи за умни домове, умни часовници и други.

За 2023 г. е планирано вече споменатото излизане на фондовата борса във Франкфурт. Точните детайли по тази идея не са изчистени и приети, но Димитров не отрече възможността за емитиране на нови акции по този повод. Дотогава има повече от три години и сценариите за развитие са доста. Но показва големите амбиции на Allterco. От голямо значение за излизането на фондовата борса във Франкфурт най-вероятно ще изиграе успеха на решенията за индустриален IoT, които ще дебютират година по-рано.

Allterco също имат и доста амбициозни прогнози за растежа на своя бизнес през следващите години. През 2019 г. приходите са малко над 17 млн. евро, като до 2024 г. те се очаква да скочат до малко под 62 млн. евро. Това е повече от троен ръст в рамките на пет години. Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) се очаква да се увеличи петкратно от 4.8 млн. евро през 2019 г. до 15.6 млн. евро през 2024 г.

Ефектите от коронавируса

myki-nocontract

Ако тръгнем да сравняваме темповете на растеж през настоящата година и предходната, най-вероятно няма да видим подобна розова тенденция. Причината е в коронавирус пандемията, която буквално е елиминирала продажбите на умните часовници MyKi през по-голямата част от 2020 г. За сметка на това умните решения от серията Shelly са ги компенсирали почти напълно. Прогнозите на Allterco за 2020 г. са минимален ръст до 17.5 млн. евро приходи и понижение на EBITDA до 3.2 млн. евро.

Димитър Димитров обаче доста позитивно обяви, че коронавирус пандемията не е довела до спад на показателите на компанията. Той дори коментира, че прогнозите на специалистите са били IoT бизнеса буквално да „умре“ предвид обстановката. Това, не се е случило и затова Allterco излиза с позитивна нагласа и амбициозни планове за растеж.

Свързани статии

Back to top button