ТЕХНОЛОГИИ

Изкуственият интелект няма да замени човешката креативност

Интервю с Клаудия Шнуг, изследовател, лектор в Relogia 2019, която развива артнауката - сътрудничеството между учени и творци в интервю за TechTrends.

Доктор Клаудия Шнуг е изследовател и преподавател в областта на социалните науки, бизнеса, културологията и изкуството. Голяма част от дейността ѝ е свързана с взаимодействието между изкуството и науката. Била е креативен директор в Научната галерия във Венеция, както е работила по редица проекти на Европейския съюз, в които учени и творци работят рамо до рамо. Такива са Spark, Connecting Cities Network и дори CERN. Др. Клаудия Шнуг ще е един от лекторите на конференцията Relogia 2019, която ще се проведе на 21 и 22 ноември в НДК, София.

Какво точно представлява артнауката?

Dr-Claudia-Schnugg-Relogia
Др. Клаудия Шнуг    Снимка: Florian Voggeneder

Артнауката представлява пресечната точка между изкуството и науката. Тя се състои от сътрудничеството и обмена между артистите и учените в рамките на двете области. Както и представлява крайния резултат между подобно партньорство. Което не я ограничава само в рамките на определени елементи на науката и изкуството, като дори включва изследването на нови технологии и артистични форми. Артнауката дори комбинира различни похвати, инструменти и канали от двете сфери, за да постигне съвсем нови резултати. Например, тя използва артистичното съдържание за научна комуникация. Това е интердисциплинарно обединение на двата свята.

Крайните резултати може да са хибридни, което означава, че проектите или обектите, които се създават от артнауката могат да включват артистични или научни аспекти. Но също така, те могат да бъдат произведения на изкуството, формирани от научни изследвания и идеи. Всичко това се формира чрез общуването между учени и артисти, като по този начин могат да се представят различни гледни точки, посоки на изследване, по-добро представяне на научни резултати и преодоляване на други препятствия в комуникацията. Като цяло, сътрудничеството между науката и изкуството подсилват креативността и иновациите.

Как може артнауката да промени нашия начин на живот?

Project-Agent-Unicorn

По много начини. Първо, артнауката може да повлияе доста силно на научните изследвания и разработки. Например, артистите помагат много на учените да разберат дали тяхната работа е достатъчно важна в съответната област и дали обществото ще има полза от нея. Има по-конкретни разработки, при които например Bell Labs (сега част от Nokia – бел. ред.) прави редица експерименти в областта на изкуството и технологиите през 60-те години, благодарение на които след това лабораторията започна доста повече и по-ползотворно да използва екрани.

В други случаи артнауката има голямо влияние върху технологии, които после се използват от масовите потребители. Това се случва по-често, особено, когато се прилага в по-свободна научна обстановка. Примерът, който мога да дам отново е свързан със скорошен проект на Nokia Bell Labs. Те се опитват да придадат много по-човешки поглед, изживяване и естетика в комуникационните технологии. Друг важен пример в тази насока е проектът Agent Unicorn на Анук Випрехт, който е част от Project Spark на Европейския съюз. Тя в ролята си на артист, работи съвместно с учени и технологични експерти, за да разработят устройство, което да помогне на деца диагностицирани със Синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието (ADHD).

Третият начин, по който проектите на артнауката, презентациите и обученията могат да подсилят процеса на отговорните научни изследвания, иновациите и ангажираността на обществото, посредством инициативи, с които самите хора да могат да допринесат за прогреса или да си задават екзистенциални въпроси за самите себе си. Всичко се базира на информирана обмяна, публичен достъп до научните изследвания, естетическо преживяване и любопитство.

Каква е ролята на изкуството в нашия живот и дали артистите (дори ако са любители) могат да извлекат ползи от него в обществото?

brush-painting-art

Въпросът как изкуството влияние на живота ни и каква роля заема е огромен. Проведени са изследвания в различни посоки, които засягат въпроси свързани с естетическото изживяване, концентрацията, културата, въображението, любопитството, личното отношение към изкуството или участието в подобни проекти.

Поради тази причина, изкуството заема много по-централна роля в нашия живот, отколкото повечето хора предполагат. Най-големият него принос е в културното и социалното ни развитие, понякога има влияние в политическите дискусии, предприемаческата нагласа, благополучието и здравето ни.

Но изкуството заема и централна роля в свързването на науката и технологиите с обществото. Творците изучават новите медии и инструменти, така че да ги прилагат и да могат да сътворяват нови неща. Ако се занимавате с изкуство, независимо дали като професионалист или любител, това ще даде допълнителни познания, чувство за естетика и ще ви помогне да развитието нови умения и различен поглед върху разнообразни теми. Изследванията до момента показват, че ако практикувате някакъв тип изкуство, това позитивно ще се отрази на вашите професионални умения в други, дори несвързани области и ще разшири кръгозора ви.

Колко важен е дизайнът в бъдещето развитие на бизнеса и комуникациите?

Дизайнът вече заема централно място в развитието на бизнеса и комуникациите. Всъщност, той винаги е бил важен компонент и не очаквам значението му да намалее. Ако артнауката или артистичните подходи се опитват да изучават и откриват нови въпроси и дискусии в научната среда, дизайнът се опитва да отговори конкретно на такива в определени сфери. От естетическа гледна точка, той е ключов при работата с различни аудитории, привличане на внимание и създаване на практични продукти.

Мислите ли, че изкуственият интелект (AI) ще замести човешката кративност?

mask-robot-art

Не, не мисля, че AI ще замести човешката креативност. Въпреки, че вече има произведения на изкуството създадени от алгоритми, съществуват редица въпроси свързани с това как изкуствения интелект твори. Но мисля, че AI ще може да помогне много за човешката креативност. Например, може да създаде неочаквани идеи, които да подпомогнат процеса на творците. Също така, AI може да се използва като инструмент при определени дейности, като например обработка на дата, естетическа импресия и др. и да дава предложения. Дори може да станем свидетели на съвместни разработки между човек и машина, които да се конкурират със самостоятелните творци. Който и вариант да се реализира, мисля, че AI ще стане неизменна част от креативния процес на хората, но без да ги заменя. Както, досега компютърът никога не е заменил напълно артистът в създаването на изкуство за новите дигитални медии.

Тоест, технологиите могат да стимулират нашата креативност, а не да ѝ навредят?

Определено я стимулират. Креативността е типично човешка черта и дори технологиите, които създаваме, например индустриалните роботи, служат за вдъхновение на много творци да ги използва по най-различни начини и да им придават различен контекст в изкуството. Като инструмент, те винаги са привличали артистите, но също така създават и много възможности. Те също така помагат на творците, учените, разработчици, занаятчиите и много други хора да могат да създават нови общности, да обменят идеи и да намират нови поле за изява.

Свързани статии

Back to top button