IT БИЗНЕСНОВИНИ

Стартъпът „Биодит“ получи отказ да излезе на борсата

Българската технологична компания „Биодит“ получи отказ от Комисията за финансов надзор (КФН) да направи първично публично предлагане на Българската фондова борса (БФБ). Дружеството планираше да набере средства на стойност 2.4 млн. лева от пускането на акции.

Отказът на финансовия регулатор означава, или въвеждането на промени по конспекта, или обжалването му пред съда. Двете действия ще отнемат месеци, с което ще се забави набирането на капитал от страна на „Биодит“. Който ще е жизнено важен, тъй като компанията трупа загуби и гори средства през последните три години.

„Биодит“ е основана през 2016 г. и разработва решения за домашна и корпоративна сигурност базирана на биометрични данни. Тя предлага ключалки и собствена система за разпознаване на потребителите, като работят само с пръстови отпечатъци без необходимостта от карти или ключове. Решението е комбинация от физически хардуер и собствена софтуерна платформа за управление. То е подходящо за хотели, предприятия и други корпоративни клиенти.

Въпрос на тълкуване

Julian_Sofroniev-biodit

Финансовият регулатор публикува решението за отказ на борсовия дебют на „Биодит“, но в него не се съдържаха мотиви. Пред Investor.bg, Юлиан Софрониев, главният изпълнителен директор и основател на компанията, обяви, че КФН не признава начина по който се възприема основния актив на дружеството и съответната политика за обезценката му, посочена в годишния финансов отчет за 2018 г.

През изминалата година, „Биодит“ регистрира полезен модел, който е оценен на 8.68 млн. лева. Той е прибавен към капитала на дружеството, който набъбва до внушителните 12 млн. лева. Полезен модел е по-нисша форма на патент. Той представлява вид интелектуално право, който има по-кратък срок на действие от втория и се ограничава единствено до територията на страната.


Спорът между „Биодит“ и КФН е в това дали полезния модел (вид интелектуално право) се амортизира или не


В годишния финансов отчет, компанията обявява, че признава полезния модел за нематериален актив с неограничен полезен живот. Съответно според Международните счетоводни стандарти 38 (МСС 38), като такъв той не подлежи на амортизация. „Биодит“ записва още, че моделът ще бъде допълнително тестван в следващи периоди и потенциално включен за обезценка.

В  МСС38 не е изрично записано дали полезния модел разполага с неограничен или ограничен полезен живот. Междувременно в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е записано, че всички нематериални дълготрайни активи са с ограничен полезен живот. Полезният модел не е споменат при категоризирането им и начина по който се оценяват срока за амортизация.


Липсата на конкретика дава свобода на действие за тълкуване


Всичко това отваря вратичка за тълкуване от страна на КФН и „Биодит“. По счетоводните форуми също се водят дискусии, дали той трябва да се амортизира или не. Полезният модел има само четири години на валидност, които могат да бъдат увеличение на два пъти с по още три години. Тоест, максималната му продължителност на действие е десет години.

Спешна нужда от капитал

biodit-products

Излизането на борсата е важна част от плана на „Биодит“. Причината е, че компанията спешно се нуждае от свеж капитал, с който да си осигури време и ресурс за засилване на бизнес модела и приходните потоци. През 2018 г. дружеството разполага с 12 млн. лева акционерен капитал, от които 8.68 млн. лева са от споменатия полезен модел, тоест това са пари само на хартия, поне за момента. Останалите 3.4 млн. лева са под формата на инвестиции от фондовете Neveq и ImVenture.

Към края на 2018 г. от тях се изваждат загубите за трите години на оперативна дейност, които са на обща стойност от 2 млн. лева. „Биодит“ има резерв от емисия на акции от 308 хил. лева. Тя е вследствие на увеличаване на стойността на дела, който Neveq и Юлиан Софрониев притежават.


През последните три години, „Биодит“ е на загуба от близо 2 млн. лева


Като се тегли чертата, компанията започва 2019 г. със собствен капитал от близо 10.25 млн. лева, от които ликвидни средства са 1.6 млн. лева. От основаването си през 2016 г. „Биодит“ отчита непрекъсната загуба. През 2018 г. тя е в размер на 567 хил. лева, докато в предишните периоди е надминавала и 700 хил. лева, показват данните от Търговския регистър.

Приходите нарастват едва през изминалата година от 286 хил. на 380 хил. лева. „Биодит“ сключи няколко партньорства в България, като в момента се опитва да продава своите решения на хотели и хотелски вериги в Испания.

Компанията обяви пред Investor.bg, че ще обжалва решението на КФН и ще се опита да подаде наново документи за борсов дебют. Резултатите от тези действия обаче надали ще са видни до края на тази година. Ако „Биодит“ запази тенденцията да бъде на годишна загуба, тя е изправена пред възможността да изгори още капитал. Затова най-вероятно ще се търсят и потенциални нови рискови инвеститори.

Свързани статии

Back to top button