НОВИНИТЕЛЕКОМИ

„Теленор“ планира 5G тестове през втората половина на 2019 г.

Теленор България“ планира да започне тестове на мобилна мрежа от пето поколение (5G) през третото тримесечие на 2019 г. Операторът е подал заявление в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за отпускане на временно разрешение за ползване на радиочестотен спектър за тази цел. Това обяви главният изпълнителен директор на компанията Джейсън Кинг на среща с медиите.

Тестовете на новата технология ще започнат веднага, когато компанията получи разрешение от регулатора.

Трите проблема

Кинг обяви, че България вече е достигнала границите на възможностите за развитие на технологиите, спрямо наличния радио ефир. За да продължат напред, телекомите и държавните институции трябва да преодолеят три ключови проблема.

Те включват освобождаване на допълнителен радиочестотен спектър, намаляване на цените за лицензите за ползването му и съществено облекчаване на разрешителния режим за изграждането на телекомуникационно оборудване. Джейсън Кинг обяви, че оператора води ползотворна дискусия с основните държавни институции, от които до голяма степен зависи преодоляването на тези проблеми.


jason-king-telenor„Според нас оптимизирането на цените на радио спектъра е важно условие за повече инвестиции в сектора на мобилните комуникации“ Джейсън Кинг, „Теленор“


„В момента водим ползотворна дискусия с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), с КРС и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)“, обяви Кинг. „Според всички нас (телекомите – бел. ред.) оптимизирането на цените на радио спектъра е важно условие за повече инвестиции в сектора на мобилните комуникации, което от своя страна ще повиши конкурентоспособността на страната“, допълни той.

Заетият ефир

Основното затруднение на операторите при разпределението на радио честотите е в два сегмента. Първият е в дългите вълни в диапазона от 700 и 800 MHz. Двата спектъра са блокирани частично или пълно, основно от Министерството на отбраната и мултиплексите (цифровата телевизия). Първата е определена от Европейския съюз за една от двете основни за развитие на 5G мрежа. Втората е предназначена за доразвиване на 4G мобилните мрежи.

Общото между тях е, че поради естеството на радиовълните, те са предназначени за постигане на по-ефективно национално покритие. Те позволяват на телекомите да обхванат по-голяма територия с по-малко активно оборудване. Съответно могат да понижат част от необходимите инвестиции за постигане на покритие на територията на цялата страна на последните мобилни технологии.

F-16V

ЕС е определила 800 MHz да бъдат освободени от държавите-членки и разпределени за търговски цели на операторите. България е единствената от Съюза, както и една от няколкото в цяла Европа, която не е направила това. Причината е, че този спектър е пряко обвързан със закупуването на нов многоцелеви изтребител за нуждите на Военновъздушните ни сили, който да замени настоящите МиГ-29, които ползват тези честоти.

Ситуацията при по-късите вълни в обхвата 3.6 GHz е малко по-перспективна. Тук спектърът е свободен частично, но не достатъчно, за да задоволи нуждите на трите основни оператора.

Желание за по-ниски цени

Другият основен проблем е в цената на спектъра, която в момента КРС изисква за операторите. Според Михаела Калайджиева, главен директор „Корпоративна политика“ на „Теленор“, стойността на лицензите трябва да са икономически обосновани с пазарната ситуация в страната и да съответстват със средноевропейските нива.


mihaela-kalaidjieva-telenor„Работим с КРС върху модел за определяне на икономически обосновани такси за необходимия спектър“ Михаела Калайджиева, „Теленор“


„Работим с КРС върху модел за определяне на икономически обосновани такси за необходимия спектър. Ако той бъде приложен, цените на честотите ще достигнат средноевропейските нива“, коментира Калайджиева.

Тя допълни, че изгодните цени за радио ефира ще стимулират инвестициите на операторите в развитието на техните мобилни мрежи, включително и в по-бързото интегриране на 5G в страната.

Последната пречка е в разрешителният режим за модернизирането на телеком оборудване. Настоящото положение е такова, че за да могат компаниите да заменят определени компоненти на вече изградена базова станция, трябва да преминат през същите процедури, като за изграждане на нова. Това струва доста пари и отнема време, особено, когато става дума за стотици обекти из цялата страна.

Свързани статии

Back to top button