НОВИНИТЕХНОЛОГИИ

Изкуственият интелект ще създаде повече работни места отколкото ще закрие

В научната фантазия и в умовете на доста хора страхът от изкуствения интелект (AI) е, че той в един момент ще се обърне срещу нас и ще ни погуби. Бързите темпове на напредък през последните години в тази област и повишаващата се автоматизация повдигнаха други въпроси. Опасенията в обществото в момента все повече са в посока на това, че AI в един момент ще започне да елиминира голяма част от съществуващите работни места и цели професии ще изчезнат.

В лекцията си по време на конференцията Webit в София, Пол Уилмот, основател на дигиталното звено на консултантската фирма McKinsey, демонстрира малко по-различна гледна точка. Да, въвеждането на AI ще елиминира много работни места, но също така ще създаде доста повече. Неговото мнение се припокрива доста с Кати Тайнен от Microsoft, че автоматизацията ще елиминира редица професии, които изискват рутина, а ще стимулира креативните и такива свързани с по-висока добавена стойност.

Webit 1

Уилмот представи редица данни и прогнози събрани от McKinsey, според които общото количество работни места ще се увеличи, а няма да намалее. Крайният резултат е, че в един момент в развитите държави ще има голям недостиг на специалисти. Особено на квалифицирани такива, което вече е проблем в редица страни, включително и в България.

Автоматизация и растеж

Уилмот от McKinsey се аргументира с няколко факта. Първият е свързан с двата основни фактора за ръста на брутния вътрешен продукт (БВП). Според него, исторически той нараства воден от създаването на нови работни места и увеличението на продуктивността.

Демографските процеси и тенденции през следващите 50 години ще елиминират първия фактор. Той може да бъде компенсиран от автоматизацията и интегрирането на AI в процесите, което ще доведе до значително повишаване на производителността.


Guido Jouret ABB Group„Ръстът на индустриалната производителност спада от 4% на 1% и автоматизацията може да обърне тази тенденция“ Гайдо Жури, ABB Group


Което е повече от добра новина в сфери като производството например. Гайдо Жури от ABB Group сподели по време на конференцията Webit, че вече се наблюдава стагнация на производителността в индустриалната сфера.

„Ако през 2000 г. отчитахме 4% ръст, сега тя е 1%“, коментира Жури. Той подкрепи тезата, че точно иновации свързани с автоматизацията ще помогнат да се обърне тази тенденция.

Amazon Employee

Една новина от тази седмица може да бъде вкарана за пример. Amazon е световно известна с добри и лоши практики относно служителите си и усилията ѝ в посока роботизиране на процесите. Лошите практики са свързани с високите и почти непосилни нормативи, които поставя на своите работници, както и с използването на AI за тяхната оценка и дори уволняването им.

Добрите са, че компанията се опитва да автоматизира все повече своите процеси. Последните усилия в тази насока са, че Amazon е започнала да интегрира роботи в своите дистрибуционни центрове в САЩ. Те автоматично сортират, опаковат и изпращат колетите, работа в момента извършвана ръчно.

По данни на производителя на машините CMC, те могат да опаковат между 600 и 700 колета на час, което е между четири и пет пъти повече отколкото хората.

Пол Уилмот Webit

Новите възможности

Логиката на обществото след това е, че покрай роботизирането на процесите, редица професии ще отпаднат. Която е вярна, защото в горния пример, Amazon ще се стреми да съкрати няколко хиляди души в САЩ и да ги замени с роботи. Всичко това не означава, че няма да се появят нови. Въпросът е какви точно?


paul willmott mckinsey„През индустриалната революция 80% от населението на САЩ е работелно в земеделския сектор, сега е под 2% вследствие на автоматизацията и механизацията на обработването на земята“ Пол Уилморт, McKinsey


„През 1850 г. в разгара на индустриалната революция в САЩ над 80% от населението е работело в земеделието, сега хората, които се занимават с него е едва 2%. Всичко това благодарение на механизацията и автоматизацията на редица процеси свързани с обработването на земята“, коментира Уилмот от McKinsey. „След което наблюдаваме тенденция за увеличаване на професиите и работните места в редица други сфери“.

McKinsey

На базата на този исторически пример, както и на задълбочени изследвания, McKinsey стигат до извода, че броят на работните места, които ще бъдат създадени ще надминат тези на заличените. Дори в редица развити държави ще има недостиг на специалисти.

„В Германия и особено в Индия очакваме да има глад за експерти. Изключение от тенденцията ще прави САЩ, където прогнозираме да има излишък на кадри“, коментира Уилмот от McKinsey. Той допълни, че в момента вече има глад за редица специалности, особено в IT сферата, чиято роля ще засилва своето значение всяка година. Според него, освен настоящите професии, новите технологии и иновациите ще създадат редица нови, за които в момента дори не подозираме.

Предизвикателствата

Пол Уилмот призна, че голяма част от проблемите ще дойдат, поради необходимостта за по-голяма подготовка на кадрите за новите работни места. Причината е, че новите професии и тези, които ще имат нужда от допълнителни служители изискват по-голяма подготовка на хората. Затова образованието, квалифицикацията и преквалификацията имат ключова роля.


paul willmott mckinsey„В страни, като Германия и Индия ще има голям недостиг на специалисти през следващите години, вследствие на създадените нови работни места“ Пол Уилморт, McKinsey


По прогнози на McKinsey, най-застрашени от елиминирането на работните места са нискоквалифицираните работници. С други думи, по-високото образование и експертиза на хората ги прави по-устойчиви на промените. Това може да създаде проблеми и диспропорции между търсените умения на пазара на труда и наличните.

McKinsey 2

Уилмот подчерта, че в момента държавите и компаниите не отделят достатъчно средства за обучения, което покрай бързия темп на развитие на технологиите създава все по-голяма пропаст между хората и необходимите им умения за намиране на работа.

Интересен момент е, че според Уилмот броят на предприемачите в развитите държави намалява, което показва потенциалната умора на хората да се опитват да създават свои проекти.

Друго голямо предизвикателство е, че по-високата продуктивност не означава автоматично по-добро заплащане. Връщайки се към примера с Индустриалната революция, Уилмот припомня, че в ранните фабрики възнаграждението е стагнирало, а работата трудоемка. Ситуацията се променя с прилагането на държавни регулации, които може да потрябват и при новата трансформация от автоматизирани рутинни процеси към по-креативни.

Webit ABB

Гайдо Жури показа, че в момента повечето държави не са готови с прилагането на иновативни проекти свързани с автоматизацията, AI и други. Според изследване на ABB Group, най-уверени в подготовката за тази трансформация са Южна Корея, Германия и Сингапур. В Топ 10 изненадващо влиза Естония, поради големите ѝ усилия за дигитализиране на цялата страна, което правителствата предприемат през последните години.

Запис от двете лекции на Пол Уилморт и Гайдо Жури можете да видите тук:

Свързани статии

Back to top button